Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 673 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

1) Satakuntaliitto on lähettänyt Porin kaupungille Satasote ohjausryhmän 2.9.2021 kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja on luettavissa linkistä: https://bit.ly/3z4aLG2

2) Satakuntaliitto on lähettänyt Porin kaupungille Maakuntahallituksen 13.9.2021 kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja on luettavissa linkistä: https://bit.ly/2XnHGZd

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.