Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 672 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Aluepalopäällikkö, Pori
Henkilöstöpäätös:
§ 29 Ylipalomiehen vuosilomasijaisuus, Kanta-Porin paloasema, 08.09.2021

Hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos
§ 18 Työkokemuslisä, projektisuunnittelija, 10.09.2021
§ 19 Henkilökohtainen lisä, palotarkastaja, 10.09.2021

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 18 Kaihtimet (sälekaihtimia sekä rulla- ja pimennysverhoja) paikoilleen asennettuna, 14.09.2021

Henkilöstöjohtaja
§ 154 Rekrytoinnin asiantuntipalvelujen hankinta viestintäjohtajan rekrytoimiseksi, 21.09.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 150 Nimikemuutos, 10.09.2021
§ 151 Paikallisen palkkausjärjestelmän edelleen kehittämisen tarpeet, KVTES liite 5 hinnoittelu 05VKA044 Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävät, 15.09.2021
§ 152 Neuvottelu työsuhteen ketjutus, 16.09.2021
§ 153 Tehtäväkohtaisen palkan pysyvä tarkistaminen, 16.09.2021

Palvelussuhdepäällikkö
§ 15 Työkokemuslisän maksaminen, 17.09.2021

Pelastusjohtaja
§ 58 Kanta-Porin paloaseman paloasemamestarin viransijaisen valinta, 10.09.2021
§ 59 Määräaikaisen aluepalomestarin palkkaaminen Kaakkois-Satakunnan toimialueelle, 17.09.2021
§ 60 Määräaikaisen apulaispalomestarin palvelussuhteen jatkaminen, Kaakkois-Satakunnan toimialue, 20.09.2021

Talous- ja hallintojohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 231 Toimintatonnin myöntäminen, Mepon kotipesä ry, 15.09.2021
§ 232 Toimintatonnin myöntäminen, Toejoen Veikot ry, 15.09.2021
§ 234 Määrärahasiirto TA2021, muutos avustusmäärärahoihin, 15.09.2021
§ 236 Toimintatonnin myöntäminen, Kuun viides tunti ry, 16.09.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.