Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 671 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Tekninen lautakunta 07.09.2021 09.09.2021 10.09.2021
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta 14.09.2021 16.09.2021 17.09.2021
Sivistyslautakunta 14.09.2021 17.09.2021 18.09.2021
Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta 15.09.2021 15.09.2021 16.09.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta 15.09.2021 17.09.2021 20.09.2021
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 16.09.2021 22.09.2021 23.09.2021
Perusturvalautakunta 16.09.2021 22.09.2021 23.09.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.