Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 669 Vammaisneuvoston toimintasäännön päivittäminen

PRIDno-2021-1299

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Lundgren, anne.lundgren@porinperusturva.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto käsitteli toimintasäännön päivittämistä 25.3.2021 ja 11.5.2021 kokouksissa.

Vammaisneuvosto käsittelee uudelleen tomintasääntöön tehdyt muutokset tässä kokouksessa.

 

 

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää esittää Kaupunginhallitukselle, että hyväksyy vammaisneuvoston päivitetyn toimimintasäännön.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy päivitetyn toimintasäännön.

Valmistelija

  • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Porin vammaisneuvosto on kokouksessaan 18.8.2021 on käsitellyt asiakohdan §35 Vammaisneuvoston toimintasääntö. Vammaisneuvosto päätti lähettää toimintasääntöä koskevan ehdotuksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen vammaisneuvoston toimintasäännöksi 1.10.2021 alkaen.

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

Kokouskäsittely

Esittelijä ehdotti, että asia poistetaan esityslistalta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.