Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 668 Vanhusneuvoston toimintasäännön päivittäminen

PRIDno-2021-2123

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Porin vanhusneuvosto on kokouksessaan 28.4.2021 on käsitellyt asiakohdan Porin vanhusneuvoston toimintasääntöehdotus. Vanhusneuvosto päätti lähettää toimintasääntöä koskevan ehdotuksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen vanhusneuvoston toimintasäännöksi 1.10.2021 alkaen.

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

Kokouskäsittely

Esittelijä ehdotti, että asia poistetaan esityslistalta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.