Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 509 Eroanomus luottamustehtävistä, Toni Jalonen

PRIDno-2020-4481

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Toni Jalonen on jättänyt paikkakunnalta muuton vuoksi eroanomuksen luottamustehtävästään joukkoliikennejaoston varajäsenenä.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kaupunginvaltuuston valitsemat joukkoliikennejaoston porilaiset jäsenet ja varajäsenet ilmenevät liitteenä olevasta toimielimen kokoonpanoraportista tilanteessa 22.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto:

  • myöntää Toni Jaloselle eron joukkoliikennejaoston varajäsenen tehtävästä
  • valitsee Toni Jalosen tilalle joukkoliikennejaostoon uuden varajäsenen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.