Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 507 STM:n lausuntopyyntö / tartuntatautilain muutokset

PRIDno-2020-5015

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Tartuntatautilakiin on valmisteltu muutokset, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ohjausta, elinkeino- ja muun toiminnan asiakastilojen käytölle ja tapahtumien järjestämiselle asetettavia edellytyksiä sekä mahdollisuutta tehdä eristämispäätös henkilön asuntoon tai muuhun päätöksen antajan hyväksymään ja osoittamaan paikkaan. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää muutoksista lausuntoa kunnilta.

Tavoitteena on estää koronavirustaudin leviämistä väestössä hallituksen hybridistrategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Perusturva, sivistystoimiala ja elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristö- ja terrveysvalvontayksikkö ovat antaneet lausuntonsa asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle tartuntatautilakiin suunnitelluista muutoksista perusturvan valmisteleman lausunnon täydennettynä sivistystoimialan ja elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön kannanotoilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysministeriö / 27.9./4.10.2020

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.