Kaupunginhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 513 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Satakunnan pelastus-
laitoksen johtokunta
08.09.2020 14.09.2020 15.09.2020
Joukkoliikennejaosto 15.09.2020 17.09.2020 18.09.2020
Tekninen lautakunta 15.09.2020 17.09.2020 18.09.2020
Porin Vesi, liikelaitoksen
johtokunta
23.09.2020 23.09.2020 24.09.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.