Kaupunginhallitus, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 666 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Joukkoliikennejaosto 17.11.2020 19.11.2020 20.11.2020
Sivistyslautakunta 17.11.2020 20.11.2020 20.11.2020
Sivistyslautakunta (salassa pidettävät asiat) 17.11.2020 20.11.2020  

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.