Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 858 Ennakkokäsityspyyntö, Länsirannikon Koulutus Oy

PRIDno-2021-2071

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava pääomistajan eli Porin kaupungin ennakkokäsitys tehdessään päätöstä merkittävässä asiassa. Velvollisuus pääomistajan ennakkokäsityksen hankkimiseen on tytäryhteisön toimitusjohtajalla. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuus on valvoa, että ennakkokäsitys on tämän ohjeen mukaan hankittu ja se kirjataan sen kokouksen pöytäkirjaan, jossa tehdään merkittävää asiaa koskeva päätös.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää konserniohjeen mukaisesti Porin kaupungin  ennakkokäsitystä oheisesta merkittävästä toiminnallisesta hankkeesta.

Suojantie 2:n hanke kytkeytyy kiinteästi Rauman kampuskokonaisuuteen ja sitä kautta syksyllä päätösvaiheeseen tulevaan Satamakatu 19:n uudisrakennukseen. Nyt päätösvaiheessa oleva Suojantie 2:n saneeraus ja uudisrakennushanke sekä syksyllä päätettävä Satamakatu 19:n uudisrakennus mahdollistaisivat toteutuessaan ammatillisen koulutuksen järjestämisen ajanmukaisissa oppimisympäristöissä vuodesta 2024 alkaen, kattaen WinNovan kaiken koulutustarjonnan Raumalla. Suojantie 2:n rakennuttamistyön suunnittelusta ja kilpailutuksesta vastaa Rauman kaupungin tilapalvelut.

Nyt pyydettävä Porin kaupungin ennakkokäsitys koskee Suojantie 2C-rakennuksen saneerausta ja Kiikartorni-nimisen ruokalarakennuksen tilalle rakennettavaa uutta ruokalaa. Samassa yhteydessä Kiikartorni purettaisiin. Suojantie 2C-rakennuksen ja ruokalan kokonaispinta-ala tulisi olemaan n. 4 600 m2, ja teknisen suunnittelun perusteella laadittu hankkeen alustava kustannusarvio on 8,5-9,5 miljoonaa euroa. Yhtiön tämänhetkisen arvion mukaan Suojantie 2:n ja Satamakatu 19:n kampuskokonaisuuden toteuttaminen nostaisi yhtiön tilakustannuksia Raumalla runsaalla 400 000 eurolla vuoteen 2024 mennessä. Vuoden 2025 lopussa nettolisäys laskisi tästä 175 000 eurolla kahden aiemmin toteutetun investoinnin tullessa kokonaan kuoletetuiksi.

Kohteen urakkakilpailutus valmistuu toukokuun puoliväliin mennessä, ja yhtiön hallitus päättää hankkeen toteuttamisesta 26.5.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa myönteisen ennakkokäsityksen Länsirannikon Koulutus Oy:lle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Juha Vasama

Kokouskäsittely

Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava pääomistajan eli Porin kaupungin ennakkokäsitys tehdessään päätöstä merkittävässä asiassa. Velvollisuus pääomistajan ennakkokäsityksen hankkimiseen on tytäryhteisön toimitusjohtajalla. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuus on valvoa, että ennakkokäsitys on tämän ohjeen mukaan hankittu ja se kirjataan sen kokouksen pöytäkirjaan, jossa tehdään merkittävää asiaa koskeva päätös.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää konserniohjeen mukaisesti Porin kaupungin ennakkokäsitystä oheisesta merkittävästä toiminnallisesta hankkeesta ryhtyä peruskorjaamaan Professorintie 5 C kiinteistöä. Urakkakilpailutuksen perusteella hankkeen kustannusarvio on 15 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus on hyväksynyt hankkeen sillä edellytyksellä, että yhtiön omistajilta saadaan myönteiset ennakkokäsitykset.

Porin kaupunginhallitus on jo aikaisemmin antanut myönteisen ennakkokäsityksen kiinteistön omistavalle Kiinteistö Oy Porin Winnovalle ryhtyä Professorintie 5 peruskorjaushankkeeseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa myönteisen ennakkokäsityksen Länsirannikon Koulutus Oy:lle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Arto Nurmi

Kokouskäsittely

Merkitään, että Arto Nurmi poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi (palvelussuhdejäävi, ​Länsirannikon Koulutus Oy).

Merkitään, että Tapio Furuholm toimi pöytäkirjantarkastajana tämän asian kohdalla.

Tiedoksi

Länsirannikon Koulutus Oy/Lasse Schultz, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.