Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 860 KOy Porin Jäähalli, ylimääräinen yhtiökokous 7.12.2021

PRIDno-2021-5437

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Porin Jäähallin (tytäryhtiö) ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 7.12.2021 kello 12.00 Porin YH-Asunnot Oy:n tiloissa, osoite Annankatu 8, Pori. Asialistalla on vahvistaa talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Kiinteistö Oy Porin Jäähallin ylimääräiseen yhtiökokoukseen 7.12.2021 ja antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.

Esteellisyys

  • Ismo Läntinen

Kokouskäsittely

Merkitään, että Ismo Läntinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (KOy Porin Jäähalli, hallituksen jäsen).

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.