Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 859 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen syysyhtiökokous

PRIDno-2021-5453

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus -nimisen yhtiön (tytäryhtiö) syysyhtiökokous pidetään tiistaina 7.12.2021 klo 11.00 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistolla, Annankatu 8, Pori. Kokouksen asialistalla ovat mm. Porin kaupungin konserniohjeen hyväksyminen, yhtiöjärjestyksen muutos, talousarvion vahvistaminen vuodelle 2022, vastikkeiden suuruus vuodelle 2022, hallituksen jäsenten valinta ja tarvittaessa tilintarkastajavalinta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valitut viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallitukseen ovat vuonna 2021 kuuluneet: Lauri Kilkku, puheenjohtaja, Simo Järvinen, varapuheenjohtaja, Tiina Huhtala, Milka Tommila Porin kaupungin edustajina ja Arto Huhtanen (seurakuntayhtymä).

Yhtiön nykyisen osakassopimuksen mukaisesti Porin evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä valitsee yhtiön hallitukseen kaksi hallituksen jäsentä ja Porin kaupunki kolme jäsentä, joista yksi jäsen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää valita Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus -nimisen yhtiön hallitukseen Porin kaupungin edustajina kolme jäsentä, joista yksi jäsen nimetään puheenjohtajaksi ja kaksi muuta jäseniksi sekä antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen hallitukseen Porin kaupungin edustajiksi: puheenjohtajaksi Jari Mattilan ja jäseniksi Rony Hopeakankaan ja Irma Anttilan.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.

 

Esteellisyys

  • Lauri Kilkku

Kokouskäsittely

Merkitään, että Lauri Kilkku poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen hallituksen puheenjohtaja).

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.