Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 854 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Porin Seudun Työttömät ry

PRIDno-2021-1193

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Porin Seudun Työttömät ry ylläpitää Porin keskustassa sijaitsevaa työttömien kohtaamis- ja toimintakeskusta sekä järjestää kohderyhmälleen koulutus-, harrastus- ja virkistystoimintaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on aktiivinen työttömyyden vähentäminen sekä työttömien toimeentulon, toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten edistäminen. Lisäksi yhdistys tarjoaa kuntalaisille erilaisia palveluita varainhankintanaan.

Yhdistys on aiemmin saanut yleishallinnon avustusta (75.000 euroa vuonna 2020). Yleishallinnon avustuksista luovuttiin avustusuudistuksessa, minkä jälkeen yhdistyksillä on mahdollisuus hakea toiminta-avustusta tai hakeutua kumppanuussopimusmenettelyyn.

Yhdistys on aiemmin tänä vuonna saanut siirtymäajan avustusta (24.000 euroa), mikä tulee vähentää kumppanuussopimukseen liittyvästä avustusmäärästä kuluvan vuoden osalta.

Yhdistyksen kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuussopimuksen sisällöstä, osapuolten välisestä yhteistyöstä ja toiminnan tukemiseksi yhdistykselle maksettavasta avustuksesta. Neuvotteluihin on osallistunut yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, toiminnanohjaaja ja sihteeri. Kaupungin puolelta neuvotteluissa ovat olleet mukana avustustyöryhmän puheenjohtaja, kiinteistöpalvelupäällikkö, työvoimasuunnittelija, johtava ammatillinen sosiaalityöntekijä sekä liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö. Neuvotteluiden tuloksena on laadittu liitteenä oleva sopimusluonnos.

Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen Porissa ja kohderyhmän työelämävalmiuksien vahvistaminen. Kaupunki sitoutuu tukemaan taloudellisesti yhdistyksen toimintaa vuosina 2021-24 ja tarjoaa vastikkeettomat toimitilat yhdistyksen käyttöön. Sopimukseen sisältyy lisäksi erikseen määriteltyjen liikuntatilojen antaminen yhdistyksen käyttöön vastikkeetta liikuntapalveluiden kanssa sovittuina aikoina ja tavalla.

Sopimus liittyy sivistystoimialan ohella myös elinvoima- ja ympäristötoimialan ja perusturvan toimialaan, joten sopimusehdotus käsitellään myös kyseisissä lautakunnissa.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Porin Seudun Työttömät ry ylläpitää Porin keskustassa sijaitsevaa työttömien kohtaamis- ja toimintakeskusta sekä järjestää kohderyhmälleen koulutus-, harrastus- ja virkistystoimintaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on aktiivinen työttömyyden vähentäminen sekä työttömien toimeentulon, toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten edistäminen. Lisäksi yhdistys tarjoaa kuntalaisille erilaisia palveluita varainhankintanaan.

Yhdistys on aiemmin saanut yleishallinnon avustusta (75.000 euroa vuonna 2020). Yleishallinnon avustuksista luovuttiin avustusuudistuksessa, minkä jälkeen yhdistyksillä on mahdollisuus hakea toiminta-avustusta tai hakeutua kumppanuussopimusmenettelyyn.

Yhdistys on aiemmin tänä vuonna saanut siirtymäajan avustusta (24.000 euroa), mikä tulee vähentää kumppanuussopimukseen liittyvästä avustusmäärästä kuluvan vuoden osalta.

Yhdistyksen kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuussopimuksen sisällöstä, osapuolten välisestä yhteistyöstä ja toiminnan tukemiseksi yhdistykselle maksettavasta avustuksesta. Neuvotteluihin on osallistunut yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, toiminnanohjaaja ja sihteeri. Kaupungin puolelta neuvotteluissa ovat olleet mukana avustustyöryhmän puheenjohtaja, kiinteistöpalvelupäällikkö, työvoimasuunnittelija, johtava ammatillinen sosiaalityöntekijä sekä liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö. Neuvotteluiden tuloksena on laadittu liitteenä oleva sopimusluonnos.

Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen Porissa ja kohderyhmän työelämävalmiuksien vahvistaminen. Kaupunki sitoutuu tukemaan taloudellisesti yhdistyksen toimintaa vuosina 2021-24 ja tarjoaa vastikkeettomat toimitilat yhdistyksen käyttöön. Sopimukseen sisältyy lisäksi erikseen määriteltyjen liikuntatilojen antaminen yhdistyksen käyttöön vastikkeetta liikuntapalveluiden kanssa sovittuina aikoina ja tavalla.

Sopimus liittyy elinvoima- ja ympäristötoimialan ohella myös sivistystoimialan ja perusturvan toimialaan, joten sopimusehdotus käsitellään myös perusturva- ja sivistyslautakunnissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti ja esittää yhdistyksen hallituksen kokouksiin nimettäväksi asiantuntijaksi toimialaltaan työllisyyspäällikkö Jenni Ketosen.

Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian takaisin valmisteluun.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Porin Seudun Työttömät ry ylläpitää Porin keskustassa sijaitsevaa työttömien kohtaamis- ja toimintakeskusta sekä järjestää kohderyhmälleen koulutus-, harrastus- ja virkistystoimintaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on aktiivinen työttömyyden vähentäminen sekä työttömien toimeentulon, toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten edistäminen. Lisäksi yhdistys tarjoaa kuntalaisille erilaisia palveluita varainhankintanaan.

Yhdistys on aiemmin saanut yleishallinnon avustusta (75.000 euroa vuonna 2020). Yleishallinnon avustuksista luovuttiin avustusuudistuksessa, minkä jälkeen yhdistyksillä on mahdollisuus hakea toiminta-avustusta tai hakeutua kumppanuussopimusmenettelyyn.

Yhdistys on aiemmin tänä vuonna saanut siirtymäajan avustusta (24.000 euroa), mikä tulee vähentää kumppanuussopimukseen liittyvästä avustusmäärästä kuluvan vuoden osalta.

Yhdistyksen kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuussopimuksen sisällöstä, osapuolten välisestä yhteistyöstä ja toiminnan tukemiseksi yhdistykselle maksettavasta avustuksesta. Neuvotteluihin on osallistunut yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, toiminnanohjaaja ja sihteeri. Kaupungin puolelta neuvotteluissa ovat olleet mukana avustustyöryhmän puheenjohtaja, kiinteistöpalvelupäällikkö, työvoimasuunnittelija, johtava ammatillinen sosiaalityöntekijä sekä liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö. Neuvotteluiden tuloksena on laadittu liitteenä oleva sopimusluonnos.

Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen Porissa ja kohderyhmän työelämävalmiuksien vahvistaminen. Kaupunki sitoutuu tukemaan taloudellisesti yhdistyksen toimintaa vuosina 2021-24 ja tarjoaa vastikkeettomat toimitilat yhdistyksen käyttöön. Sopimukseen sisältyy lisäksi erikseen määriteltyjen liikuntatilojen antaminen yhdistyksen käyttöön vastikkeetta liikuntapalveluiden kanssa sovittuina aikoina ja tavalla.

Sopimus liittyy perusturvan toimialan ohella myös sivistystoimialaan ja elinvoima- ja ympäristötoimialaan, joten sopimusehdotus käsitellään myös elinvoima- ja ympäristölautakunnassa sekä sivistyslautakunnassa.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti ja esittää yhdistyksen hallituksen kokouksiin nimettäväksi asiantuntijaksi toimialaltaan johtavan ammatillisen sosiaalityöntekijän Johan Nilsenin.

Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.

Päätös

Jyri Astokarin ehdottamana ja Jari Holmbergin kannattamana päätetään esittää kaupunginhallitukselle  seuraavasti:

Kumppanuussopimuksen avustusmäärää nostetaan samalle tasolle Pormestariluodon asukasyhdistys ry:n kanssa. Molemmilla on samanlaista, avustavaa ja arvokasta toimintaa. Olisi positiivinen kädenojennus kumppaneille jotka pitävät huolta heikommassa asemassa olevista.

Esteellisyys

Mika Aho, inressijäävi

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Mika Aho poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana toimi pykälän ajan Minka Leino-Holm.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa on neuvoteltu kumppanuussopimuksen solmimisesta vuosille 2021-2024. Yhdistyksen toiminnan jatkumiseksi ilman häiriöitä asian käsittelyn aikana on yhdistykselle on myönnetty siirtymäajan avustusta 24 000 euroa ajalle 1.1.-30.4.

Kumppanuussopimusta koskevan päätöksen edelleen viipyessä on tarpeen turvata ennakkoavustuksella yhdistyksen toimintaedellytykset ja esimerkiksi palkan- ja vuokranmaksukyky.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Porin Seudun Työttömät ry:lle 24.000 euron ennakkoavustuksen. Maksetut ennakot sisältyvät myöhemmin päätettävään avustussummaan ja ne vähennetään täysimääräisesti tulevista maksatuksista. Vaikka kumppanuussopimusta ei solmittaisi,​ ei ennakkoon maksettuja avustuksia peritä yhdistykseltä takaisin.

Ennakkoavustus maksetaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Esittelijä poisti asian sivistyslautakunnan esityslistalta 14.9.2021. Asian tarkempi esittely on luettavissa historiatiedoista.

Täydennys esittelytekstiin:

Kumppanuussopimuksen valmistelu perustuu yhdistyksen harjoittamaan yleishyödylliseen toimintaan,  kohderyhmän tarpeisiin sekä olemassa olevaan yhteistyöhön kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa. Kumppanuussopimuksen tarkoituksena on edistää kaupungin omia palveluita tukevaa ja täydentävää, kaupunkilaisten hyvinvointia parantavaa kolmannen sektorin toimintaa. Kumppanuussopimusneuvotteluissa etsitään toiminnan ja yhteistyön kehittämispotentiaalia sekä kartoitetaan olennaisia tapoja tukea yhdistyksen toimintaedellytyksiä. 

Vuosittaisen avustuksen määrän määrittelyssä huomioidaan yhdistyksen toiminnan volyymi ja laatu sekä toimintaan osallistuvan ja/tai siitä hyötyvän kohderyhmän laajuus ja toiminnan merkitys kohderyhmälle. Taloudellisessa tarkastelussa arvioidaan yhdistyksen toimintakustannuksia ja tuottoja, rahoituspohjaa sekä yhdistyksen muita mahdollisesti saamia etuja. Kaupungin omistamissa tiloissa toimivat yhdistykset saavat kumppanuussopimuksesta vuosittaisen avustuksen ohella toimitilaetua, sillä kumppaniyhdistyksiltä ei laskuteta vuokraa toimitiloista. Toimitilaetu muodostuu vuokrasta sekä vuokrasopimukseen mahdollisesti sisältyvästä sähköstä, lämmöstä, vedestä, jätemaksuista ja kiinteistönhoidosta.

Kaupungilla ei ole mahdollisuutta tarjota kaikille kumppaniyhdistyksille maksuttomia toimitiloja, joten valtaosa yhdistyksistä toimii vapailta markkinoilta vuokraamissaan toimitiloissa maksaen niistä markkinaehtoista vuokraa. Tasapuolisuuden vuoksi on avustussummaa määriteltäessä otettava huomioon yhdistyksen kaupungilta saama toimitilaetu.

Porin Seudun Työttömät ry toimii kaupungin omistamissa tiloissa Mikonkadun ja Katariinankadun risteyksessä. Yhdistyksen käytössä on neljä rakennusta, joiden pinta-ala on yhteensä 967,5 m2. Tästä muodostuvan toimitilaedun suuruus on 68 500 euroa vuodessa. Yhdessä esitetyn vuosittaisen 65 000 euron avustuksen kanssa yhdistyksen saaman avustuksen kokonaismäärä on 133 500 euroa. 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Päätös hyväksyttiin äänin 8-4.

Kokouskäsittely

Niko Viinamäki esitti Marianne Ostamon kannattamana, että Porin Seudun Työttömät ry:n avustuksen suuruus nostetaan 100.000 euroon.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu muutosehdotus, joten on äänestettävä.

Sivistyslautakunta hyväksyi seuraavan äänestysehdotuksen: JAA = pohjaehdotus, EI = Niko Viinamäen esittämä ja Marianne Ostamon kannattama esitys, että Porin Seudun Työttömät ry:n avustuksen suuruus nostetaan 100.000 euroon.

Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä pohjaehdotuksen puolesta annettiin 8 ääntä, Viinamäen tekemän muutosesityksen puolesta 4 ääntä, ei tyhjiä.

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 67%

  Nelly Pitkänen, Julia Liljegren, Juha Joutsenlahti, Henna Kyhä, Martti Lundén, Juha Kantola, Sonja Myllykoski, Neea Kähkönen

 • Ei 4 kpl 33%

  Marianne Ostamo, Niko Viinamäki, Jani-Petteri Pajukoski, Antti Karumäki

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunta käsitteli asiaa 15.9.2021 ja päätti palauttaa sen valmisteluun. Asian tarkempi esittely on luettavissa historiatiedoista.

Kumppanuussopimuksen valmistelu perustuu yhdistyksen harjoittamaan yleishyödylliseen toimintaan,  kohderyhmän tarpeisiin sekä olemassa olevaan yhteistyöhön kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa. Kumppanuussopimuksen tarkoituksena on edistää kaupungin omia palveluita tukevaa ja täydentävää, kaupunkilaisten hyvinvointia parantavaa kolmannen sektorin toimintaa. Kumppanuussopimusneuvotteluissa etsitään toiminnan ja yhteistyön kehittämispotentiaalia sekä kartoitetaan olennaisia tapoja tukea yhdistyksen toimintaedellytyksiä. 

Vuosittaisen avustuksen määrän määrittelyssä huomioidaan yhdistyksen toiminnan volyymi ja laatu sekä toimintaan osallistuvan ja/tai siitä hyötyvän kohderyhmän laajuus ja toiminnan merkitys kohderyhmälle. Taloudellisessa tarkastelussa arvioidaan yhdistyksen toimintakustannuksia ja tuottoja, rahoituspohjaa sekä yhdistyksen muita mahdollisesti saamia etuja. Kaupungin omistamissa tiloissa toimivat yhdistykset saavat kumppanuussopimuksesta vuosittaisen avustuksen ohella toimitilaetua, sillä kumppaniyhdistyksiltä ei laskuteta vuokraa toimitiloista. Toimitilaetu muodostuu vuokrasta sekä vuokrasopimukseen mahdollisesti sisältyvästä sähköstä, lämmöstä, vedestä, jätemaksuista ja kiinteistönhoidosta.

Kaupungilla ei ole mahdollisuutta tarjota kaikille kumppaniyhdistyksille maksuttomia toimitiloja, joten valtaosa yhdistyksistä toimii vapailta markkinoilta vuokraamissaan toimitiloissa maksaen niistä markkinaehtoista vuokraa. Tasapuolisuuden vuoksi on avustussummaa määriteltäessä otettava huomioon yhdistyksen kaupungilta saama toimitilaetu.

Porin Seudun Työttömät ry toimii kaupungin omistamissa tiloissa Mikonkadun ja Katariinankadun risteyksessä. Yhdistyksen käytössä on neljä rakennusta, joiden pinta-ala on yhteensä 967,5 m2. Tästä muodostuvan toimitilaedun suuruus on 68 500 euroa vuodessa. Yhdessä esitetyn vuosittaisen 65 000 euron avustuksen kanssa yhdistyksen saaman avustuksen kokonaismäärä on 133 500 euroa. 

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti ja esittää yhdistyksen hallituksen kokouksiin nimettäväksi asiantuntijaksi toimialaltaan työllisyyspäällikkö Jenni Ketosen.

Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Valmistelija

 • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta (14.9.2021 § 240), sivistyslautakunta (9.11.2021 § 229) ja elinvoima- ja ympäristölautakunta (25.11.2021 § 223) esittävät kumppanuussopimuksen solmimista Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa vuosille 2021-24. Perusturvalautakunnan esitykseen sisältyy avustussumman korottaminen ehdotetusta 65.000 eurosta. 

Yhdistys on toimittanut kumppanuussopimusneuvotteluissa yhdessä laaditun sopimusluonnoksen valmistumisen jälkeen kirjelmiä, joissa on esitetty avustussumman nostamista. Yhdistyksen käsityksen mukaan sen aikaisemmin saama 75.000 euron avustussumma pienenee kumppanuussopimuksen myötä. Yhdistys on tämän vuoden alussa vuokrannut kaupungilta osan entisen kuvataidekoulun toimitiloista kirpputoritoimintaa varten. Yhdistyksen kaupungille maksama vuokra näistä tiloista on 917,50 euroa kuukaudessa eli 11.010 euroa vuodessa. Kumppanuussopimuksen myötä vuokralaskutus päättyy. Muista käyttämistään kaupungin omistamista toimitiloista yhdistys ei ole maksanut vuokraa aikaisemminkaan. Käytännössä voidaan katsoa, että yhdistyksen saaman avustuksen määrä pysyy entisellään, koska vaikka rahallinen avustus vähenee 10.000 eurolla, se säästää tuon summan vuokrakuluissa.

Sopimukseen sisältyvää työllistämisvelvoitetta on lautakuntakäsittelyn jälkeen pienennetty 20 henkilöllä yhdistyksen toivomuksesta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • hyväksyä Porin kaupungin ja yhdistyksen välisen kumppanuussopimuksen ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta;​
 • budjetoida vuosille 2021-​24 yhdistykselle 65.000 euron vuosittaisen avustuksen,​ minkä lisäksi yhdistys saa veloituksetta hallintaoikeuden kaupungin omistamiin toimitiloihin osoitteessa Katariinankatu 20/Mikonkatu 21,​ jonka käyväksi vuokraksi (sis. sähkö, lämpö, vesi) katsotaan 68.500 euroa vuodessa;​ sekä
 • nimetä yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuvaksi asiantuntijaksi työllisyyspäällikkö Jenni Ketosen ja hänen varahenkilökseen johtavan ammatillisen sosiaalityöntekijän Johan Nilsenin.

Vuoden 2021 avustuksen maksatuksesta vähennetään yhdistyksen aiemmin tänä vuonna saamat ennakkoavustukset 48.000 euroa,​ jolloin maksettavaksi jää 17.000 euroa. Avustus maksetaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että kaupunginhallitus edellyttää, että sopimuksen johdosta pienentyneen työllistämisvelvoitteen aiheuttamalle paikkavähennykselle etsitään korvaavat paikat, niin että vähennyksellä ei ole vaikutusta työllistettyjen kokonaismäärään.

Tiedoksi

Perusturvalautakunta, Sivistyslautakunta, Elinvoima- ja ympäristölautakunta, Porin Seudun Työttömät ry, Jenni Ketonen, Johan Nilsen, talouspalvelut/Pia Markkanen

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi