Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 850 Porin kaupungin organisaatiouudistus 2022-2023

PRIDno-2021-5578

Valmistelija

 • Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Porin valtuustosopimuksen 2021-25 kohdassa Johtaminen todetaan mm. seuraavaa:

”Päätämme kaupungin johtamisjärjestelmästä ja organisaatiorakenteesta. Johtamisjärjestelmän malli on valmis vuonna 2022, toimenpiteet vuonna 2023.”

Edelleen valtuustosopimuksen kohdassa Henkilöstö todetaan seuraavaa:

”Sopeutamme organisaation, hallinnon ja henkilöstön Porin tehtävien ja palvelujen mukaiseksi. pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla varmistamme, että meillä on oikeanlainen henkilöstömitoitus laadukkaiden palveluiden tuottamiseen.

Pori on hyvä ja vetovoimainen työnantaja. Hyvinvoiva henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara ja palveluiden laadun takaaja. Kiinnitämme erityistä huomiota henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen muuttuvassa työ- ja toimintaympäristössä, henkilöstöjohtamiseen sekä kaupungin työnantajakuvan kehittämiseen.”

Ehdotus

Esittelijä

 • Arja Laulainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arja.laulainen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • asettaa organisaatiotoimikunnan valmistelemaan Porin valtuustosopimuksessa 2021-25 todetut, organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää koskevat muutokset;
 •  nimetä organisaatiotoimikunnan jäseniksi kaupunginhallituksen kokoustyöskentelyyn osallistuvat luottamushenkilöt sekä ne valtuustoryhmien puheenjohtajat, jotka eivät osallistu kaupunginhallituksen työskentelyyn;
 • valita organisaatiotoimikunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;
 • nimetä organisaatiotoimikunnan esittelijäksi kaupunginjohtajan sekä
 • nimetä organisaatiotoimikunnan sihteeristöön kaupunginlakimies Leena Tuomisen, hallintopäällikkö Johanna Jokelaisen, controller Kari Nummen, talous ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpään, henkilöstöjohtaja Timo Jauhiaisen ja strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäen.

Organisaatiotoimikunta kuulee asiantuntijoita harkintansa mukaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 • asettaa organisaatiotoimikunnan valmistelemaan Porin valtuustosopimuksessa 2021-25 todetut, organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää koskevat muutokset;
 •  nimetä organisaatiotoimikunnan jäseniksi kaupunginhallituksen kokoustyöskentelyyn osallistuvat luottamushenkilöt sekä ne valtuustoryhmien puheenjohtajat, jotka eivät osallistu kaupunginhallituksen työskentelyyn;
 • valita organisaatiotoimikunnalle puheenjohtajaksi Arja Laulaisen ja varapuheenjohtajaksi Sampsa Katajan;
 • nimetä organisaatiotoimikunnan esittelijäksi kaupunginjohtajan sekä
 • nimetä organisaatiotoimikunnan sihteeristöön kaupunginlakimies Leena Tuomisen, hallintopäällikkö Johanna Jokelaisen, controller Kari Nummen, talous ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpään, henkilöstöjohtaja Timo Jauhiaisen ja strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäen.

Organisaatiotoimikunta kuulee asiantuntijoita harkintansa mukaan.

Tiedoksi

Valitut henkilöt

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.