Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 875 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Perustelut

Kaupunginhallitus käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavat asiat:

Yhteistoimintasopimus Porin kaupunki - Suomen Uimaliitto, salainen asia,  julkisuuslaki (621/1999) 6 §

Pori Energia Oy:n ennakkokäsityspyyntö 3.12.2021,  julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 17 kohta

Hakemus maksun perimättä jättämiseksi tai alentamiseksi, julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 23 ja 25 kohta.

Hakemus maksun perimättä jättämiseksi tai alentamiseksi, julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 23 ja 25 kohta.

Kiinteistö Oy Domus Arctopolis, ennakkokäsityspyyntö 29.11.2021,  julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 17 kohta

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.