Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 846 Sampolan alueen reliefi, valtuustoaloite, Sinikka Alenius

PRIDno-2021-4397

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Sinikka Alenius jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

” Valtuustoaloite Sampolan alueen reliefistä

Sampolassa entisen liikekeskuksen tontilla on Kerttu Horilan vuonna 1981 tekemä reliefi. Reliefi kuvaa sampolalaisten elämää. Alun perin reliefi sijaitsi keskeisellä paikalla liikekeskustan edessä olleella aukiolla. Tänä päivänä reliefi on puiden ja pensaiden peittämänä hoitamattoman tontin reunassa. Sampolan kerrostalojen pihat ovat pääsääntöisesti erinomaisesti hoidettuja ja kauniita.

Ehdotan, että kaupunki etsii reliefille paremman paikan Sampolasta. Samalla hoitamaton tontti keskellä Sampolaa olisi siivottava.

Porissa 10.9.2021

Sinikka Alenius, kaupunginvaltuutettu, SDP”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Sinikka Alenius on tehnyt 10.9.2021 valtuustoaloitteen liittyen Kerttu Horilan vuonna 1981 valmistuneeseen keramiikkareliefiin, joka sijaitsee Sampolassa. Aloitteessa esitetään reliefin siirtämistä toisaalle Sampolassa alueen hoitamattomuuden vuoksi.

Alueelta, jolla reliefi sijaitsee, on purettu liikerakennus vuonna 2019. Porin kaupungin infrayksikkö on sisällyttänyt vuoden 2022 investointiohjelmaansa ko. alueen saneerauksen. Ilmipuistoksi nimetty alue kunnostetaan, teoksen lähialue kivetään, sinne istutetaan pensaita sekä tuodaan istuskelupenkkejä ja teoksen valaistusta lisätään. Toimenpiteistä on sovittu taiteilijan kanssa. Sivistyslautakunta katsoo, että töiden valmistuttua reliefi saa jälleen arvoisensa ympäristön, eikä teoksen siirto ole aiheellista.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Pirjetta Sipiläinen-Salo, pirjetta.sipilainen-salo@pori.fi
Ismo Ahonen, kaupunginpuutarhuri, ismo.ahonen@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan lausunto: Sampolan alueen reliefi, valtuustoaloite, Sinikka Alenius PRIDno-2021-4397

Aikaisempi käsittely: Kaupunginvaltuusto, 20.9.2021

Aloite

Valtuutettu Sinikka Alenius on tehnyt 10.9.2021 valtuustoaloitteen liittyen Kerttu Horilan vuonna 1981 valmistuneeseen keramiikkareliefiin, joka sijaitsee Sampolassa. Aloitteessa esitetään reliefin siirtämistä toisaalle Sampolassa alueen hoitamattomuuden vuoksi.

 

Teknisen toimialan lausunto

Alueelta, jolla reliefi sijaitsee, on purettu liikerakennus vuonna 2019. Porin kaupungin teknisen toimialan infrayksikön vuoden 2022 investointiohjelmaan on sisällytetty ko. alueen, Ilminpuiston, saneerauksen aloittaminen. Puisto kunnostetaan ja teoksen ympärille kivetään aukio, istutetaan pensaita sekä tuodaan istuskelupenkkejä. Keramiikkareliefi tullaan myös valaisemaan kohdevaloin. Kaikista Ilminpuistossa tehtävistä keramiikkareliefin lähiympäristön toimenpiteistä on sovittu taiteilijan kanssa. Tekninen toimiala katsoo, ettei teoksen siirto ole aiheellista, koska Ilminpuiston saneerauksen valmistuttua keramiikkareliefi saa jälleen arvoisensa ympäristön.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa oheisen lausunnon ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Sinikka Alenius jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.9.2021 § 195  valtuustoaloitteen koskien Sampolan alueen reliefiä. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.9.2021 § 670 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (sivistyslautakunnan lausunto 12.10.2021 § 219 ja teknisen lautakunnan lausunto 2.11.2021 § 261) ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.