Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 851 Selvityspyyntö koulupsykologin palvelut

PRIDno-2021-4956

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto lähettänyt selvityspyynnön liitteineen osoitettuna Porin kaupunginhallitukselle. Selvityspyyntö koskee koulupsykologipalveluiden järjestämistä. Selvitys pyydetään 17.12.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää pyytää asiasta sivistystoimialan lausunnon 15.11.2021 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto lähettänyt selvityspyynnön liitteineen osoitettuna Porin kaupunginhallitukselle. Selvityspyyntö koskee koulupsykologipalveluiden järjestämistä. Selvitys pyydetään 17.12.2021 mennessä.

Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistystoimialan lausunnon asiasta.

Sivistystoimiala on laatinut liitteenä olevan lausunnon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää liitteenä olevan sivistystoimialan lausunnon liitteineen selvityksenä koulupsykologipalveluiden järjestämistä Lounais-Suomen aluehallintovirastolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (viimeistään 17.12.2021 mennessä)

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.