Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 865 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Porin Palveluliikelaitos

PRIDno-2020-6686

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:

Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.

Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

 • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
 • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
 • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
 • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

 • siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-99-21
  • Vakituinen työntekijä eläköityi 1.5.2019 Söörmarkun koulun puhtaudesta. Eläköitymisen jälkeen koulun puhtaanpidon työpaikkaa on tehnyt määräaikainen työntekijä, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen. Ensisijainen sijoituspaikka on Söörmarkun koulu.
 • laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-96-21
  • Vakituinen työntekijä eläköityi Noormarkun Urheilutalo/ hammashoitalan puhtaudesta. Eläköitymisen jälkeen urheilutalo/ hammashoitolan puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt määräaikainen laitoshuoltaja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen (kokonainen). Ensisijainen sijoituspaikka on Noormarkun urheilutalo/ hammashoitola.
 • siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-97-21
  • Vakituinen työntekijä eläköityi Lavian Terveysaseman puhtaudesta. Eläköitymisen jälkeen Lavian terveysaseman puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt määräaikainen siivooja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen (kokoaikainen). Ensisijainen sijoituspaikka on Lavian Terveysasema.
 • laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-100-21
  • Uusi kohde Maantiekadun infektiovastaanotto 52,29% siivous. Puhtauden työpaikkaa tekee määräaikainen työntekijä, joka tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 (osa-aikainen). Ensijainen sijoituspaikka on Maantiekadun infektiovastaanotto.
 • siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-103-21
  • Avoin uusi paikka Itätuulen koululla puhtaudessa. Koulun puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt määräaikainen siivooja, jokaon tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on Itätuulen koulu.
 • laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-104-21
  • Avoin uusi paikka Itätuulen koulu. Avointa paikkaa koulun puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt määräaikainen laitoshuoltaja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on Itätuulen koulu.
 • kokki, vakituinen työsuhde, PORI-16-102-21
  • Vakituisen työntekijän irtisanoutuminen Riihikedon palvelualueen varahenkilöstöstä. Irtisanoutumisen jälkeen varahenkilön työpaikkaa on tehnyt määräaikainen kokki, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on Riihikedon palvelualueen varahenkilöstö.
 • siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-107-21
  • Vakituinen työntekijä eläköityi Myötätuulen koulun puhtaudesta. Eläköitymisen jälkeen koulun puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt määräaikainen siivooja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2019 Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on Myötätuulen koulu.
 • laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-108-21
  • Vakituinen työntekijö in siirtynyt Keskustan uimahallista Meri-Porin uimahalliin puhtaudesta. Siirtymisen jälkeen uimahallin puhtaanapidon työpaikkaa tehnyt määräaikainen laitoshuoltaja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia  vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 12.2021 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on Keskustan uimahalli.
 • siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-109-21
  • Vakituinen työntekijä eläköityi Koivukujan päiväkoti +muut kohteet puhtaudesta. Eläköitymisen jälkeen päiväkodin+ muiden kohteiden puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt määräaikaisnen siivooja 52,29%, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2018 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos  pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen (osa-aikainen). Ensisijainen sijoituspaikka on Koivukujan päiväkoti+ muut kohteet.
 • laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-110-21
  • Uudet kohteet: Maantiekadun hammashoitola ja infektiovastaanoton välisiivous. Kohteiden puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt määräaikaisena laitoshuoltaja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2018 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on Maantiekadun hammashoitola ja infektiovastaanotto.
 • laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-112-21
  • Vakituinen työntekijä on siirtynyt varahenkilöksi Kyläsaaren palvelualueella Mistelin puhtaudesta. Siirron jälkeen Mistelin puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt määräaikaisena laitoshuoltaja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on Misteli.
 • siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-113-21
  • Vakituinen työntekijö eläköityi Asuntola Orvokin puhtaudesta. Eläköitymisen jälkeen asuntolan puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt määräaikaisena siivooja (52,29%), joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen (osa-aikainen). Ensisijainen sijoituspaikka on Asuntola Orvokki.
 • laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-114-21
  • Vakituinen työntekijä on siirtynyt Noormarkun sairaalasta Ulvilan sairaalaan. Siirron jälkeen sairaalan puhtaanapidon työpaikkaa  on tehnyt määräaikaisena laitoshuoltaja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia  vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on Noormarkun sairaala.
 • laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-115-21
  • Vakituinen työntekijä on siirtynyt toiseen tiimiin Ulvilan terveysasemalta(avopuoli). Siirtymisen jälkeen terveysaseman puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt määräaikaisena laitoshuoltaja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2018 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on Ulvilan terveysasema.
 • laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-116-21
  • Vakituinen työntekijä on eläköityi Noormarkun terveysasema, avopuolen puhtaudesta. Eläköitymisen jälkeen avopuolen puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt määräaikaisena laitoshuoltaja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen  Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on Noormarkun terveysasema avopuoli.
 • laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-117-21
  • Vakituinen työntekijä on eläköityi Porin kaupunginsairaalan os.T6:lta. Eläköitymisen jälkeen osaston puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt määräaikaisena laitoshuoltaja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa tähän toistaiseksi voimassaolevaan työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Ensisijainen sijoituspaikka on Porin kaupunginsairaala osasto T6.
 • siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-118-21
  • Vakituinen työntekijö siirtyi pois lyseolta. Siirron jälkeen koulun puhtaanapidon työpaikkaa on tehnyt määräaikaisena siivooja, joka on tehnyt määräaikaisuuksia vuodesta 2019 alkaen Palveluliikelaitoksessa. Tästä johtuen Palveluliikelaitos pyytää täyttölupaa  tähän toistaiseksi voimassaolevaan  työsopimussuhteeseen 1.12.2021 alkaen. Pylkkäsen ensisijainen sijoituspaikka on Lyseo.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

 1. siivooja, vakituinen työsuhde, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-99-21
 2. laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-96-21
 3. siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-97-21
 4. laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-100-21
 5. siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-103-21
 6. laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-104-21
 7. kokki, vakituinen työsuhde, PORI-16-102-21
 8. siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-107-21
 9. laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-108-21
 10. siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-109-21
 11. laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-110-21
 12. laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-112-21
 13. siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-113-21
 14. laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-114-21
 15. laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-115-21
 16. laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-116-21
 17. laitoshuoltaja, vakituinen työsuhde, PORI-16-117-21
 18. siivooja, vakituinen työsuhde, PORI-16-118-21

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö, Porin Palveluliikelaitos

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.