Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 870 Täyttölupapyyntö, etuuskäsittelijän virka, 73670004, sosiaali- ja perhepalveluiden työikäisten palvelut

PRIDno-2021-5361

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Aikuissosiaalityön etuuskäsittelijän virkaan 73670004 tarvitaan täyttölupa, koska nykyinen viranhaltija on siirtymässä eläkkeelle 1.7.2022 alkaen. Käytännössä työntekijä jää pois töistä vuosilomien vuoksi jo 1.4.2022 lähtien. Pyydämme täyttölupaa toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.7.2022 lähtien.

Etuuskäsittelijä on sijoittunut Porin perusturvan aikuissosiaalityön vastaamon tiimiin. Työtehtävät ovat hyvin moninaiset; viranhaltija vastaa erityisesti perussosiaalityön läntisen tiimin etuuskäsittelystä ja tiimin avustavista töistä, työstää kuukausittain yhteenvedon kuntouttavan työtoiminnan korvauksista (hakemus Keha keskukselle) sekä tekee kuntouttavan työtoiminnan matkakorvauspäätöksiä, hoitaa välitystiliasiakkaiden tilejä, vastaa infopuhelimeen sekä hoitaa vastaamon sähköpostia säännöllisesti ja jakaa asiakkaiden hakemuksia lifecare pilvipalveluiden viestikeskuksesta.

Kelpoisuusvaatimuksena on toimistotyöntekijän pätevyys. Tehtävän hoitaminen vaatii myös sosiaalisia taitoja, koska asiakaskunta on osin haastavaa.

Tehtäväkohtainen palkka on 2 359,37 €/kk hinnoittelussa 01TOI060 ja työaika on toimistotyöaika 36.25 t/vko.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää työikäisten palveluiden etuuskäsittelijän viran 73670004 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 25.11.2021 § 303.

Aikuissosiaalityön etuuskäsittelijän virkaan 73670004 tarvitaan täyttölupa,​ koska nykyinen viranhaltija on siirtymässä eläkkeelle 1.7.2022 alkaen. Käytännössä työntekijä jää pois töistä vuosilomien vuoksi jo 1.4.2022 lähtien. Pyydämme täyttölupaa toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.7.2022 lähtien.

Etuuskäsittelijä on sijoittunut Porin perusturvan aikuissosiaalityön vastaamon tiimiin. Työtehtävät ovat hyvin moninaiset;​ viranhaltija vastaa erityisesti perussosiaalityön läntisen tiimin etuuskäsittelystä ja tiimin avustavista töistä,​ työstää kuukausittain yhteenvedon kuntouttavan työtoiminnan korvauksista (hakemus Keha keskukselle) sekä tekee kuntouttavan työtoiminnan matkakorvauspäätöksiä,​ hoitaa välitystiliasiakkaiden tilejä,​ vastaa infopuhelimeen sekä hoitaa vastaamon sähköpostia säännöllisesti ja jakaa asiakkaiden hakemuksia lifecare pilvipalveluiden viestikeskuksesta.

Kelpoisuusvaatimuksena on toimistotyöntekijän pätevyys. Tehtävän hoitaminen vaatii myös sosiaalisia taitoja,​ koska asiakaskunta on osin haastavaa.

Tehtäväkohtainen palkka on 2 359,​37 €/kk hinnoittelussa 01TOI060 ja työaika on toimistotyöaika 36.25 t/vko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan perusturvan etuuskäsittelijän virkaan nro 73670004.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Aikuissosiaalityön päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.