Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 869 Täyttölupapyyntö, iäkkäiden palveluiden esimiehen virka, 79972006, Pohjois-Porin kotihoito

PRIDno-2021-5362

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Iäkkäiden palveluiden esimiehen virka on tullut avoimeksi viranhaltijan irtisanoutuessa iäkkäiden palveluiden esimiehen virasta nro 79972006 siirryttyään toistaiseksi voimassa olevaan iäkkäiden palveluiden esimiehen työsopimussuhteeseen kotiuttamistiimiin 1.11.2021 lähtien. Pyydetään lupaa saada täyttää toistaiseksi voimassa oleva iäkkäiden palveluiden esimiehen virka nro 79972006, työn aloittamispaikka Pohjois-Porin kotihoito, kp 14120927.

Iäkkäiden palveluiden esimiehen virkatehtävä on esimiestehtävä, jossa vastataan kotihoidon toimintayksikön kokonaistoiminnasta organisaation johtamisjärjestelmän mukaisesti. Esimiestehtävään sisältyy henkilöstöhallinto ja muut hallinnolliset tehtävät toimintasäännön mukaisesti. Iäkkäiden palveluiden esimies vastaa kotihoidon toimintayksikön päivittäisen toiminnan organisoinnista ja kotihoidon toiminnan kehittämisestä sekä toimii lähiesimiestehtävässä Pohjois-Porin alueella Noormarkun ja Merikarvian tiimeissä.  Kotihoidossa on meneillään ympärivuorokautisen kotihoidon vahvistaminen sekä iäkkäiden palveluiden palvelurakenteen keventämisen myötä uudenlaisten toimintamallien suunnittelu ja toteuttaminen kotona asumisen tukemiseksi.

Edellytämme kokemusta esimiestyöstä, perehtyneisyyttä ja kokemusta iäkkäiden palveluiden kotihoidosta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja halukkuutta toimintojen kehittämiseen. Eduksi luetaan osoitettu kokemus osaamisen kehittämisestä ja muutoksen johtamisesta. Vastaavasti tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn, jossa pääsee käyttämään ja kehittämään kykyjään ja taitojaan lähiesimiestehtävässä.

Kelpoisuusehtona vanhuspalveluiden esimiehen virkaan on sosiaali- ja/tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai sosiaali- ja/tai terveydenhoitoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.  Palkkaus on SOTE-sopimuksen mukainen hinnoittelu 01HOI020, mikä tällä hetkellä on 3,077.55€.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää iäkkäiden palveluiden esimiehen viran nro 79972006 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 25.11.2021 § 302.

Iäkkäiden palveluiden esimiehen virka on tullut avoimeksi viranhaltijan irtisanoutuessa iäkkäiden palveluiden esimiehen virasta nro 79972006 siirryttyään toistaiseksi voimassa olevaan iäkkäiden palveluiden esimiehen työsopimussuhteeseen kotiuttamistiimiin 1.11.2021 lähtien. Pyydetään lupaa saada täyttää toistaiseksi voimassa oleva iäkkäiden palveluiden esimiehen virka nro 79972006,​ työn aloittamispaikka Pohjois-​Porin kotihoito,​ kp 14120927.

Iäkkäiden palveluiden esimiehen virkatehtävä on esimiestehtävä,​ jossa vastataan kotihoidon toimintayksikön kokonaistoiminnasta organisaation johtamisjärjestelmän mukaisesti. Esimiestehtävään sisältyy henkilöstöhallinto ja muut hallinnolliset tehtävät toimintasäännön mukaisesti. Iäkkäiden palveluiden esimies vastaa kotihoidon toimintayksikön päivittäisen toiminnan organisoinnista ja kotihoidon toiminnan kehittämisestä sekä toimii lähiesimiestehtävässä Pohjois-​Porin alueella Noormarkun ja Merikarvian tiimeissä.  Kotihoidossa on meneillään ympärivuorokautisen kotihoidon vahvistaminen sekä iäkkäiden palveluiden palvelurakenteen keventämisen myötä uudenlaisten toimintamallien suunnittelu ja toteuttaminen kotona asumisen tukemiseksi.

Edellytämme kokemusta esimiestyöstä,​ perehtyneisyyttä ja kokemusta iäkkäiden palveluiden kotihoidosta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja halukkuutta toimintojen kehittämiseen. Eduksi luetaan osoitettu kokemus osaamisen kehittämisestä ja muutoksen johtamisesta. Vastaavasti tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn,​ jossa pääsee käyttämään ja kehittämään kykyjään ja taitojaan lähiesimiestehtävässä.

Kelpoisuusehtona vanhuspalveluiden esimiehen virkaan on sosiaali-​ ja/tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai sosiaali-​ ja/tai terveydenhoitoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.  Palkkaus on SOTE-​sopimuksen mukainen hinnoittelu 01HOI020,​ mikä tällä hetkellä on 3,​077.55€.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan perusturvan iäkkäiden palveluiden esimiehen virkaan nro 79972006.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Iäkkäiden palveluiden päällikkö/kotihoitopalvelut, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.