Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 867 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virat 48390026, 48390016 ja 64760014, sosiaali- ja perhepalveluiden lastensuojelu

PRIDno-2021-5364

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden virkojen nro 48390026, 48390016 ja 64760014 täyttöluvat ovat umpeutuneet. Virkoja ei ole saatu täytettyä kelpoisuusehdot täyttävillä sosiaalityöntekijöillä. Viroille tulee saada uudet täyttöluvat, jotta ne voidaan laittaa julkiseen hakuun.

Lapsen vastuusosiaalityöntekijän tehtävät ovat merkittäviä lapsen edun toteutumisen valvomisessa sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä. Lisäksi lastensuojelun tuottavuusohjelmassa on tavoitteena systeemisen lastensuojelun työmenetelmän edistäminen. Systeeminen työotteen onnistuminen edellyttää, että asiakasmäärä on kohtuullinen n. 20-25 asiakaslasta yhdellä sosiaalityöntekijällä. Myös lastensuojelulakiin on tulossa vuoden 2022 alusta asiakasmitoitus, joka on 35 asiakasta. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän vastuulla on noin 45-50 asiakaslasta.  Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa on viime aikoina ollut vaikeuksia ja avoimia virkoja sekä sijaisuuksia on ollut täyttämättä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityöntekijä palkan hinnoittelukohta 02SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3608,80 €/kk. Työaika on 37,75 t/vko.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntejän virkojen 48390026, 48390016 ja 64760014 täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli virkojen täyttöluvat kokouksessaan 25.11.2021 § 300.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden virkojen nro 48390026,​ 48390016 ja 64760014 täyttöluvat ovat umpeutuneet. Virkoja ei ole saatu täytettyä kelpoisuusehdot täyttävillä sosiaalityöntekijöillä. Viroille tulee saada uudet täyttöluvat,​ jotta ne voidaan laittaa julkiseen hakuun.

Lapsen vastuusosiaalityöntekijän tehtävät ovat merkittäviä lapsen edun toteutumisen valvomisessa sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä. Lisäksi lastensuojelun tuottavuusohjelmassa on tavoitteena systeemisen lastensuojelun työmenetelmän edistäminen. Systeeminen työotteen onnistuminen edellyttää,​ että asiakasmäärä on kohtuullinen n. 20-​25 asiakaslasta yhdellä sosiaalityöntekijällä. Myös lastensuojelulakiin on tulossa vuoden 2022 alusta asiakasmitoitus,​ joka on 35 asiakasta. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän vastuulla on noin 45-​50 asiakaslasta.  Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa on viime aikoina ollut vaikeuksia ja avoimia virkoja sekä sijaisuuksia on ollut täyttämättä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityöntekijä palkan hinnoittelukohta 02SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3608,​80 €/kk. Työaika on 37,​75 t/vko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvat perusturvan sosiaalityöntekijöiden virkoihin nrot  48390026,​ 48390016 ja 64760014.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lastensuojelun päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.