Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 871 Täyttölupapyyntö, työsuhteet, perusturva

PRIDno-2021-5368

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne-Marie Korsgrund-Rauvola, anne-marie.korsgrund-rauvola@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali-​ ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali-​ ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito,​ hoiva ja palvelu,​ jotta asiakas-​ ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys-​ ja sairaalapalveluiden,​ iäkkäiden sekä sosiaali-​ ja perhepalveluiden  palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, ​jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan,​ on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä,​ tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito,​ kotihoidon resurssin turvaaminen,​ ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Esitykset eivät lisää perusturvan vakituista henkilöstömäärää,​ koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin, palkattomiin poissaoloihin. tai tehtäväkuvan muuttamiseen.  

 

Iäkkäiden palvelut

Lähihoitajan työsuhde, 73493888, Pohjois-Porin kotihoito -> vakinaistaminen ilman hakua

Lähihoitajan työsuhde, 71858404 ja 73493979, Pohjois-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 73493261,  Merikarvian kotihoito -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 20405123, Länsi-Porin kotihoito -> vakinaistaminen ilman hakua

Lähihoitajan työsuhde, 71858066, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 73493243, Itä-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 12530214, Ulvilan kotihoito -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhteen sijaisuus ajalle 1.1.-31.12.2022,  Itä-Porin kotihoito

Iäkkäiden palveluiden esimiehen työsuhde, (uusi), iäkkäiden ennaltaehkäisevät palvelut -> vakituisen työntekijän tehtäväkuvan osittainen muuttaminen

Terveys- ja sairaalapalvelut

Lähihoitaja työsuhde, 73493279, Neurologinen kuntoutusosasto T2 -> vakinaistaminen ilman hakua

Lähihoitajan työsuhde, 73493788,  Muistipotilaan kuntouttava osasto T3 -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, Sotekeskus Länsi; Poliklinikka -> uudelleensijoitus ja tarvittaessa ulkoinen haku

Sosiaalityöntekijän työsuhde, 48390006, -> ulkoinen haku

sosiaaali- ja perhepalvelut

Lähihoitajan työsuhde, 12530128, vammaispalveluiden asumispalvelut, Asumisyksikkö Poiju    -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, (uusi, mitoituksen parantaminen), vammaispalveluiden Jokisuiston Palveluasunnot   -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde (12530096), vammaispalveluiden asumispalveluiden asuntola Tyrni -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde (vakanssi 734931057), vammaispalveluiden asumispalvelut, asuntola Kirjosiipi -> vakinaistaminen ilman hakua

Sosiaaliohjaajan työsuhde, 48337053, työikäisten palvelut -> ulkoinen haku

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää työsuhteisten täyttölupapyynnöt kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli työsuhteiden täyttöluvat kokouksessaan 25.11.2021 § 304.

Sosiaali-​ ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali-​ ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito,​ hoiva ja palvelu,​ jotta asiakas-​ ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys-​ ja sairaalapalveluiden,​ iäkkäiden sekä sosiaali-​ ja perhepalveluiden  palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt,​ jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan,​ on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä,​ tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito,​ kotihoidon resurssin turvaaminen,​ ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Esitykset eivät lisää perusturvan vakituista henkilöstömäärää,​ koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin,​ palkattomiin poissaoloihin. tai tehtäväkuvan muuttamiseen.  

Iäkkäiden palvelut

Lähihoitajan työsuhde,​ 73493888,​ Pohjois-​Porin kotihoito -​> vakinaistaminen ilman hakua

Lähihoitajan työsuhde,​ 71858404 ja 73493979,​ Pohjois-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ 73493261,​  Merikarvian kotihoito -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ 20405123,​ Länsi-​Porin kotihoito -​> vakinaistaminen ilman hakua

Lähihoitajan työsuhde,​ 71858066,​ Länsi-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ 73493243,​ Itä-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ 12530214,​ Ulvilan kotihoito -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhteen sijaisuus ajalle 1.1.-​31.12.2022,​  Itä-​Porin kotihoito

Iäkkäiden palveluiden esimiehen työsuhde,​ (uusi),​ iäkkäiden ennaltaehkäisevät palvelut -​> vakituisen työntekijän tehtäväkuvan osittainen muuttaminen

Terveys-​ ja sairaalapalvelut

Lähihoitaja työsuhde,​ 73493279,​ Neurologinen kuntoutusosasto T2 -​> vakinaistaminen ilman hakua

Lähihoitajan työsuhde,​ 73493788,​  Muistipotilaan kuntouttava osasto T3 -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ Sotekeskus Länsi;​ Poliklinikka -​> uudelleensijoitus ja tarvittaessa ulkoinen haku

Sosiaalityöntekijän työsuhde,​ 48390006,​ -​> ulkoinen haku

sosiaaali-​ ja perhepalvelut

Lähihoitajan työsuhde,​ 12530128,​ vammaispalveluiden asumispalvelut,​ Asumisyksikkö Poiju    -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ (uusi,​ mitoituksen parantaminen),​ vammaispalveluiden Jokisuiston Palveluasunnot   -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde (12530096),​ vammaispalveluiden asumispalveluiden asuntola Tyrni -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde (vakanssi 734931057),​ vammaispalveluiden asumispalvelut,​ asuntola Kirjosiipi -​> vakinaistaminen ilman hakua

Sosiaaliohjaajan työsuhde,​ 48337053,​ työikäisten palvelut -​> ulkoinen haku

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvat perusturvan työsuhteille:

Iäkkäiden palvelut

 • Lähihoitajan työsuhde,​ 73493888,​ Pohjois-​Porin kotihoito -​> vakinaistaminen ilman hakua
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 71858404 ja 73493979,​ Pohjois-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 73493261,​  Merikarvian kotihoito -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 20405123,​ Länsi-​Porin kotihoito -​> vakinaistaminen ilman hakua
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 71858066,​ Länsi-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 73493243,​ Itä-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 12530214,​ Ulvilan kotihoito -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhteen sijaisuus ajalle 1.1.-​31.12.2022,​  Itä-​Porin kotihoito
 • Iäkkäiden palveluiden esimiehen työsuhde,​ (uusi),​ iäkkäiden ennaltaehkäisevät palvelut -​> vakituisen työntekijän tehtäväkuvan osittainen muuttaminen

Terveys-​ ja sairaalapalvelut

 • Lähihoitaja työsuhde,​ 73493279,​ Neurologinen kuntoutusosasto T2 -​> vakinaistaminen ilman hakua
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 73493788,​  Muistipotilaan kuntouttava osasto T3 -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ Sotekeskus Länsi;​ Poliklinikka -​> uudelleensijoitus ja tarvittaessa ulkoinen haku
 • Sosiaalityöntekijän työsuhde,​ 48390006,​ -​> ulkoinen haku

sosiaaali-​ ja perhepalvelut

 • Lähihoitajan työsuhde,​ 12530128,​ vammaispalveluiden asumispalvelut,​ Asumisyksikkö Poiju    -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ (uusi,​ mitoituksen parantaminen),​ vammaispalveluiden Jokisuiston Palveluasunnot   -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde (12530096),​ vammaispalveluiden asumispalveluiden asuntola Tyrni -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde (vakanssi 734931057),​ vammaispalveluiden asumispalvelut,​ asuntola Kirjosiipi -​> vakinaistaminen ilman hakua
 • Sosiaaliohjaajan työsuhde,​ 48337053,​ työikäisten palvelut -​> ulkoinen haku

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Perusturvan palvelujohtajat, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.