Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 864 Teknisen toimialan toimialajohtajan palkkaus

PRIDno-2021-5018

Valmistelija

  • Timo Jauhiainen, Henkilöstöjohtaja, timo.jauhiainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.10.2021 §207 valinnut Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtajan virkaan diplomi-insinööri Markku Koppelomäen 1.1.2022 alkaen. Päätöksen mukaan toimialajohtajan palkkauksesta päättää kaupunginhallitus.

Markku Koppelomäki on ilmoittanut ottavansa toimialajohtajan viran vastaan 1.1.2022 lukien. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa Teknisen toimialan toimialajohtajan KVTES:in mukaiseksi kokonaispalkaksi 8600 euroa/kuukausi, minkä lisäksi hänellä on matkapuhelinetu 20 euroa/kuukausi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Markku Koppelomäki

Kokouskäsittely

Merkitään, että Markku Koppelomäki poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi, virkaan valittu).

Tiedoksi

Markku Koppelomäki, HR-yksikön palvelussuhdetiimi, Sarastia

Muutoksenhaku

Tästä asiasta ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, vaan päätökseen tyytymätön voi saattaa asian käsiteltäväksi virka-/ työehtosopimuksen mukaisessa paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10, 11 §:n mukaisesti.