Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 863 Teknisen toimialan toimialajohtajan viran vastaanottaminen

PRIDno-2021-5017

Valmistelija

  • Timo Jauhiainen, Henkilöstöjohtaja, timo.jauhiainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.10.2021 §207 valinnut Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtajan virkaan diplomi-insinööri Markku Koppelomäen. 

Koppelomäki on 4.11.2021 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.1.2022 lukien. Samalla hän on toimittanut työnantajalle hyväksytyn lääkärilausunnon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että Markku Koppelomäki on ilmoittanut ottavansa vastaan teknisen toimialan toimialajohtajan viran 1.1.2022 alkaen ja että hän on toimittanut hyväksytyn lääkärinlausunnon.

Kaupunginhallitus vahvistaa toimialajohtajan virkavaalin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Markku Koppelomäki

Kokouskäsittely

Merkitään, että Markku Koppelomäki poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi, virkaan valittu).

Tiedoksi

Markku Koppelomäki, HR-yksikön palvelussuhdetiimi, Sarastia

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.