Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 873 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Maakuntahallituksen 22.11.2021 kokouksen pöytäkirja on luettavissa linkistä: https://bit.ly/3FN99nT

Maakuntavaltuuston 10.12.2021 kokouksen esityslista on luettavissa linkistä: https://bit.ly/3DVaJ6G

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.