Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 874 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Aluepalopäällikkö, Pori
Henkilöstöpäätös:
§ 36 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Kanta-Porin paloasema, 25.11.2021

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 21 AV-laitteet, optiokausi, 22.11.2021
§ 22 Tietosuoja-aineiston hävittäminen optioajalla, 23.11.2021

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 182 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 15.11.2021
§ 184 Työkokemuslisän maksaminen, 22.11.2021
§ 185 Virkojen nimikkeiden muuttaminen, 22.11.2021
§ 186 Neuvottelu peruspalkan aleneminen, 26.11.2021

Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 21 Paralympiahopeamitalistin huomioiminen, stipendi, 18.11.2021
§ 22 Paralympiahopeamitalistin huomioiminen, siirto vammaisurheilun sekä erityislasten ja -nuorten liikunnan edellytysten parantamiseen tarkoitettuun lahjoitusrahastoon, 18.11.2021

Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 76 Toimipaikan muutos, palomies Kanta-Porin paloasema, 26.11.2021

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
Hankintapäätös:
§ 10 Päätös infonäyttöjärjestelmän hankinnasta, 24.11.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa valmisteluun viranhaltijapäätöksen § 186 Neuvottelu peruspalkan aleneminen, 26.11.2021

Muilta osin viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.