Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 872 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Tekninen lautakunta 16.11.2021 18.11.2021 19.11.2021
Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta 24.11.2021 24.11.2021 25.11.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta 24.11.2021 26.11.2021 29.11.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, salassa pidettävät asiat 24.11.2021 26.11.2021 -
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta 23.11.2021 25.11.2021 26.11.2021
Sivistyslautakunta 23.11.2021 26.11.2021 29.11.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.