Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 857 Tytäryhteisöjen toiminta ja tavoitteet vuodelle 2022

PRIDno-2021-5572

Valmistelija

 • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen tulee vuosittain toimittaa Porin kaupungin omistajaohjaus- ja rahoitusyksikölle seuraavalle tilikaudelle asettamansa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja muut pyydetyt tiedot, jotka omistajaohjaus raportoi edelleen Porin kaupunginhallitukselle. Tytäryhteisöjen toiminta ja tavoitteet vuodelle 2022 -raportissa kaupunkikonsernin tytäryhteisöillä tarkoitetaan muita kuin strategisia yhtiöitä, jotka raportoivat tavoitteensa kaupunginhallitukselle erikseen. 

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön omistajaohjaus on pyytänyt Porin kaupungin tytäryhteisöjä raportoimaan toiminnan ja tavoitteet vuodelle 2022 ja kirjaamaan ne jokaisen yhtiön osalta raportointipyynnön mukana lähetetylle: Tytäryhteisöjen toiminta ja tavoitteet 2022 -lomakepohjalle. Lomakkeella on kysytty ja esitetään seuraavat tiedot: Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus, toiminnalliset tavoitteet, taloudelliset tavoitteet, lähiajan merkittävät tapahtumat ja koronan vaikutukset toimintaan.

Tytäryhteisöjen toiminta ja tavoitteet vuodelle 2022 on palautettujen tavoitelomakkeiden yhteenvetona omistajaohjauksessa koottu yhtenäiseksi raportiksi, mikä esitetään kaupunginhallitukselle esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä Tytäryhteisöjen toiminta ja tavoitteet vuodelle 2022 -raportin tietoonsa saatetuksi ja antaa mahdolliset evästyksensä raportin johdosta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esteellisyys

 • Sinikka Alenius, Arto Nurmi, Mari Kaunistola, Raisa Ranta, Bia Kaski ja Lauri Kilkku.

Kokouskäsittely

Merkitään, että tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi poistuivat kokouksesta seuraavat henkilöt:

 • Länsirannikon koulutus Oy: Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, ​Länsirannikon Koulutus Oy)
 • Porin Satama Oy: Arto Nurmi (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Porin YH-Asunnot Oy ja yhtiön tytäryhtiöt: Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • Prizztech Oy: Bia Kaski (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
 • KOy Luotsinmäen Puhdistamo: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, läheinen on yhtiön toimitusjohtaja)
 • KOy Pormestarinluodon Keskus: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)
 • Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö, Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja)

Merkitään, että Tapio Furuholm toimi pöytäkirjantarkastajana tämän asian kohdalla.

Tiedoksi

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö/Omistajaohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.