Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 401 As Oy Kiertokatu 16-18 yhtiökokous 1.6.2021

PRIDno-2021-2294

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18 (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 1.6.2021 kello 17.00 Länsi-Suomen OP-Isännöinti Oy:n tiloissa, Yrjönkatu 22, BePOP II-kerros, Pori. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2020 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajavalinta. Lisäksi käsitellään talousarvioehdotus ja päätetään vastikkeiden suuruus vuodelle 2021 sekä päätetään valtuutuksesta hallitukselle uusia talojen lukitukset rahoittaen sen keräämällä yhden ylimääräisen vastikkeen.

Porin kaupungin edustajina yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet: Tuomas Jalava (pj), Tapio Kivioja ja Erja Järvinen.

Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18 varsinaiseen yhtiökokoukseen 1.6.2021 nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Tuomas Jalava (pj), Tapio Kivioja ja Erja Järvinen sekä antaa mahdolliset muut ohjeensa. 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Raisa Ranta

Kokouskäsittely

Raisa Ranta (intressijäävi) poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Hänen sijaansa asian käsittelyn ajaksi kokoukseen saapui Milka Tommila.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.