Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 402 Hyvän hallinnon periaatteet

PRIDno-2021-2447

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön päivittämistä koskevan valmistelun yhteydessä esitettiin toivomus hyvän hallintotavan perusteet sisältävän asiakirjan valmistelemisesta samanaikaisesti. Tämän johdosta on valmisteltu asiakirja: Hyvän hallinnon periaatteet; johon on yhdistetty kaupunginhallituksen 17.7. 2017 hyväksymä ohje vieraanvaraisuuden, etujen ja lahjojen hyväksymisestä /viranhaltijan, työntekijän ja luottamushenkilön yleiset velvollisuudet.

Hyvän hallinnon periaatteet on tarkoitettu otettavaksi huomioon kaikessa julkisen halllinnon toiminnassa.

Asiakirja: Hyvän hallinnon periaatteet; on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy asiakirjan Hyvän hallinnon periaatteet otettavaksi huomioon kaupungin päätöksenteossa ja muussa toiminnassa 1.8.2021 alkaen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.