Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 428 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 24.5.2021

Perustelut

Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:

"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 24.5.2021. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin 7 valtuustoaloitetta, jotka ovat sähköisenä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

Valtuustoaloitteet:

§ 115
Himmelin arvokkaan irtaimiston ja taideteosten luettelointi ja tulevan käytön suunnittelu, valtuustoaloite, Sinikka Alenius
Asian diaarinumero PRIDno-2021-2470
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta Sampolan Palvelukeskus Oy:n ja sivistyslautakunnan lausunnot 31.8.2021 mennessä.

§ 116
Nuorisovaltuuston suora aloiteoikeus, valtuustoaloite, Henna Kyhä
Asian diaarinumero PRIDno-2021-2471
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan ja kaupunginlakimiehen lausunnot 31.8.2021 mennessä.

§ 117
Psykologiopiskelijoille maksuton asunto harjoittelun ajaksi, valtuustoaloite, Mikael Ropo ja Henna Kyhä
Asian diaarinumero PRIDno-2021-2472
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot 31.8.2021 mennessä.

§ 118
Maksuttoman koulukuljetuksen järjestäminen etävanhemman luota, valtuustoaloite, Veera Forsbacka
Asian diaarinumero PRIDno-2021-2473
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon 31.8.2021 mennessä.

§ 119
Porin luontopalveluille kehittämisstrategia, valtuustoaloite, SDP valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Erno Välimäki
Asian diaarinumero PRIDno-2021-2474
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta elinvoima- ja ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot 31.8.2021 mennessä.

§ 120
Mielenterveysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto Porin kaupungin talousarvion ja strategian laatimisen yhteydessä, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Laura Pullinen
Asian diaarinumero PRIDno-2021-2475
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan ja konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön lausunnot 31.8.2021 mennessä.

§ 121
Porin kaupungin palveluksessa työskentelevien määräaikaisten opettajien palkkaaminen ajalla 1.8. – 31.7, valtuustoaloite, SDP valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Pirjo Mäki
Asian diaarinumero PRIDno-2021-2477
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan ja HR-yksikön lausunnot 31.8.2021 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 16.35.

Tiedoksi

Lausunnon antajat, nimetyt tahot

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.