Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 412 Lausuntopyyntö luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston Suomen ohjelmaksi 2021-2027

PRIDno-2021-2257

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Ohjelmakaudelle 2021-2027 perustetaan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto, joka kuuluu Euroopan unionin sisäasioiden rahastoihin. Muita sisäasioiden rahastoja ohjelmakaudella 2021-2027 ovat sisäisen turvallisuuden rahasto sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline. Sisäasioiden rahastoille laaditaan koko ohjelmakauden 2021-2027 kattavat ohjelmat.

Sisäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelmaksi.

Rahastosta voidaan avustaa toimenpiteitä, jotka koskevat turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä, uudelleensijoittamista, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja osallisuutta sekä laittoman muuttoliikkeen torjuntaa, paluuta ja uudelleenkotouttamista.

Euroopan komission alustava arvio Suomen ohjelmaan tulevasta rahoituksesta on 67,9 M€.

Ohjelmassa kuvataan toimialalla tunnistetut haasteet ja strategia niihin vastaamiseksi sekä määritellään rahaston erityistavoitteet ja täytäntöönpanotoimet. Ohjelmaan sisällytetään myös täytäntöönpanoa mittaavat indikaattorit, suunnitelma rahoituksen kohdentamisesta erityistavoitteiden mukaisille toimille sekä kuvaus viestintätoimista ja kumppanuusperiaatteen toimeenpanosta.

Valtioneuvosto hyväksyy ohjelman ennen sen toimittamista Euroopan komissiolle.

Perusturva- ja sivistystoimiala ovat antaneet lausunnon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa sisäministeriölle luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelmaksi kaudelle 2021-2027 perusturvatoimialan ja sivistystoimialan valmistelun mukaisen lausunnon.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

 

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn jälkeen Krista Kiuru saapui kokoukseen klo 16.19.

Tiedoksi

Sisäministeriö / 27.5.2021

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.