Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 414 Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous 27.5.2021

PRIDno-2021-2385

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 27.5.2021 kello 10.00 (max 20 henkilöä) osoitteessa Porin YH-Asunnot Oy, Annankatu 8, Neuvotteluhuone 1, Pori. Kokouksen asialistalla on mm. vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen yhdistyksen hallitukselle ja asiamiehelle sekä yhdistyksen sääntömuutos (pykälä 1: Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue).

Tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen 27.5.2021 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.