Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 415 TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinainen yhtiökokous 3.6.2021

PRIDno-2021-2085

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 3.6.2021 klo 10.00 - 11.00 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) tiloissa osoitteessa Opastinsilta 6A, 00520 Helsinki tai etäyhteydellä. Asialistalla ovat mm. vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitus- ja tilintarkastajavalinnat. Lisäksi listalla on jatkaa hallituksen valtuutusta myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiön palveluita käyttävälle julkisyhteisölle.

Porin kaupungilla on oikeus TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n hallituksen varsinaisen jäsenen paikkaan 3.6.2021 yhtiökokouksessa alkavalla kaudella (kausi 2021-2023).

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa evästyksenään kaupungin yhtiökokousedustajalle TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n yhtiökokoukseen 3.6.2021, että Porin kaupungin edustajaksi yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan Merika Lanne sekä tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille. Samalla kaupunginhallitus päättää antaa kaupungin edustajalle muut mahdolliset ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa. 

Tiedoksi

Kokousedustaja

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.