Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 423 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Porin Palveluliikelaitos

PRIDno-2020-6686

Valmistelija

 • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020,​ että vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään vain kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturvalautakunta lähettää perusturvaa koskevat täyttöluvat kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus. Muutos koskee uusia täyttölupahakemuksia,​ on tullut voimaan välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.12.2020 § 714 päättänyt täsmentää 11.5.2020 päätöstä antamalla toimialajohtajalle/perusturvajohtajalle/pelastusjohtajalle/liikelaitoksen johtajille toimivallan seuraaviin täyttölupiin:

 • Tehtäväjärjestelyihin perustuva sisäinen siirto voidaan tehdä johtajan luvalla ja täyttölupa haetaan,​ mikäli tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös lisärekrytointi
 • Sisäinen määräaikainen oppisopimuspäätösoikeus
 • Olemassa oleva palvelusopimus ulkopuolisen tahon kanssa edellyttää määräaikaista rekrytointia

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

Ruokapalvelutyöntekijä, määräaikainen työsuhde, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-49-21
Perustelut: 
Porin Palveluliikelaitos tuottaa Porin kaupungin Sivistystoimialalle ja Perusturvalle ateria- ja puhtauspalveluita. Päiväkotien, koulujen ja Perusturvan kohteet ovat kaupungin lakisääteistä toimintaa ja edellyttää toimivaa ateria- ja puhtauspalvelua. Kohteisiin on mitoitettu niiden edellyttämä henkilöstöresurssi ja määräraha on varattu kuluvalle vuodelle. Täyttölupahakemukset perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin tai palkattomiin poissaoloihin, eivätkä näin ollen lisää Palveluliikelaitoksen vakituista henkilöstömäärää. Porin Palveluliikelaitos hakee täyttölupaa seuraavaan määräaikaiseen työsuhteeseen:
Ravintokeskuksen keittiö, ruokapalvelutyöntekijä, seuraaviin kesä vuosilomasijaisuuksiin 1.6.-20.6, 21.6-18.7, 19.7-15.8 ja 16.8-5.9; nykyinen sijainen jatkaa tehtävässä. Yt-neuvotteluiden kautta määräaikaisena olleen työntekijän määräaikaisuus loppuu, mutta hän jatkaa keittiöllä kesän yli sijaistaen. 

Laitoshuoltaja/siivooja, määräaikainen työsuhde, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-47-21
Perustelut:
Porin Palveluliikelaitos tuottaa Porin kaupungin Sivistystoimialalle ja Perusturvalle ateria- ja puhtauspalveluita. Päiväkotien, koulujen ja Perusturvan kohteet ovat kaupungin lakisääteistä toimintaa ja edellyttää toimivaa ateria- ja puhtauspalvelua. Kohteisiin on mitoitettu niiden edellyttämä henkilöstöresurssi ja määräraha on varattu kuluvalle vuodelle.  Täyttölupahakemukset perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin tai palkattomiin poissaoloihin, eivätkä näin ollen lisää Palveluliikelaitoksen vakituista henkilöstömäärää. Porin Palveluliikelaitos hakee täyttölupaa seuraavaan määräaikaiseen työsuhteeseen:
Tuorsniemen koulu / Leppäkertun päiväkoti, laitoshuoltaja/siivooja, 2.8 - 23.12.2021; nykyinen sijainen jatkaa tehtävässä.

Laitoshuoltaja/siivooja, määräaikainen työsuhde, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-51-21
Perustelut: 
Porin Palveluliikelaitos tuottaa Porin kaupungin Sivistystoimialalle ja Perusturvalle ateria- ja puhtauspalveluita. Päiväkotien, koulujen ja Perusturvan kohteet ovat kaupungin lakisääteistä toimintaa ja edellyttää toimivaa ateria- ja puhtauspalvelua. Kohteisiin on mitoitettu niiden edellyttämä henkilöstöresurssi ja määräraha on varattu kuluvalle vuodelle.  Täyttölupahakemukset perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin tai palkattomiin poissaoloihin, eivätkä näin ollen lisää Palveluliikelaitoksen vakituista henkilöstömäärää. Porin Palveluliikelaitos hakee täyttölupaa seuraavaan määräaikaiseen työsuhteeseen:
Noormarkun terveysasema, laitoshuoltaja/siivooja, 1.7. – 31.12.2021; nykyinen sijainen jatkaa tehtävässä.

Ruokapalveluvastaava, varahenkilö, määräaikainen työsuhde, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-50-21
Perustelut:
Porin Palveluliikelaitos tuottaa Porin kaupungin Sivistystoimialalle ja Perusturvalle ateria- ja puhtauspalveluita. Päiväkotien, koulujen ja Perusturvan kohteet ovat kaupungin lakisääteistä toimintaa ja edellyttää toimivaa ateria- ja puhtauspalvelua. Kohteisiin on mitoitettu niiden edellyttämä henkilöstöresurssi ja määräraha on varattu kuluvalle vuodelle.  Täyttölupahakemukset perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin tai palkattomiin poissaoloihin, eivätkä näin ollen lisää Palveluliikelaitoksen vakituista henkilöstömäärää. Porin Palveluliikelaitos hakee täyttölupaa seuraavaan määräaikaiseen työsuhteeseen:
Tiimi Joenranta, ruokapalveluvastaava, varahenkilö, 1.5. – 31.12.2021,  eri kohteiden ja työntekijöiden päiväkotikeittiöiden ja koulukeittiöiden palvelun turvaaminen. Aiempi työntekijä siirtyi Koivulan päiväkodin ruokapalveluvastaavaksi; nykyinen sijainen jatkaa tehtävässä.

Ruokapalveluvastaava, määräaikainen työsuhde, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-53-21
Perustelut:
Porin Palveluliikelaitos tuottaa Porin kaupungin Sivistystoimialalle ja Perusturvalle ateria- ja puhtauspalveluita. Päiväkotien, koulujen ja Perusturvan kohteet ovat kaupungin lakisääteistä toimintaa ja edellyttää toimivaa ateria- ja puhtauspalvelua. Kohteisiin on mitoitettu niiden edellyttämä henkilöstöresurssi ja määräraha on varattu kuluvalle vuodelle.  Täyttölupahakemukset perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin tai palkattomiin poissaoloihin, eivätkä näin ollen lisää Palveluliikelaitoksen vakituista henkilöstömäärää. Porin Palveluliikelaitos hakee täyttölupaa seuraavaan määräaikaiseen työsuhteeseen:
Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus, ruokapalveluvastaava, 17.5. – 31.12.2021. Kohteen työntekijä toimii työsuojeluvaltuutettuna A-työsuhteestaan; nykyinen sijainen  jatkaa tehtävässä B –työsuhteella.

Ruokapalveluvastaava, määräaikainen työsuhde, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-52-21
Perustelut:
Porin Palveluliikelaitos tuottaa Porin kaupungin Sivistystoimialalle ja Perusturvalle ateria- ja puhtauspalveluita. Päiväkotien, koulujen ja Perusturvan kohteet ovat kaupungin lakisääteistä toimintaa ja edellyttää toimivaa ateria- ja puhtauspalvelua. Kohteisiin on mitoitettu niiden edellyttämä henkilöstöresurssi ja määräraha on varattu kuluvalle vuodelle.  Täyttölupahakemukset perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin tai palkattomiin poissaoloihin, eivätkä näin ollen lisää Palveluliikelaitoksen vakituista henkilöstömäärää. Porin Palveluliikelaitos hakee täyttölupaa seuraavaan määräaikaiseen työsuhteeseen:
Veturitallin päiväkoti, laitoshuoltaja/siivooja, 2.6 - 31.12.2021; nykyinen sijainen jatkaa tehtävässä.

Laitoshuoltaja/siivooja, määräaikainen työsuhde, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-54-21
Perustelut:
Porin Palveluliikelaitos tuottaa Porin kaupungin Sivistystoimialalle ja Perusturvalle ateria- ja puhtauspalveluita. Päiväkotien, koulujen ja Perusturvan kohteet ovat kaupungin lakisääteistä toimintaa ja edellyttää toimivaa ateria- ja puhtauspalvelua. Käytössä olevien uimahallien puhtaanapito on terveydensuojelulain alaista toimintaa ja edellyttää toimivaa puhtauspalvelua.  Sivistyskeskuksen urheilutalossa järjestetään koululiikuntaa ja urheilutalo on avoinna myös kuntalaisille.  Kohteisiin on mitoitettu niiden edellyttämä henkilöstöresurssi ja määräraha on varattu kuluvalle vuodelle.  Täyttölupahakemukset perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin tai palkattomiin poissaoloihin, eivätkä näin ollen lisää Palveluliikelaitoksen vakituista henkilöstömäärää. Porin Palveluliikelaitos hakee täyttölupaa seuraavaan määräaikaiseen työsuhteeseen:
Urheilutalo ja Kuninkaanhaan koulu, laitoshuoltaja/siivooja, 1.8.2021  - 31.12.2021; nykyinen sijainen jatkaa tehtävässä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää seuraavat täyttöluvat: 

 • Ruokapalvelutyöntekijä, määräaikainen työsuhde 1.6.2021 alkaen, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-49-21
 • Laitoshuoltaja/siivooja, määräaikainen työsuhde, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-47-21
 • Laitoshuoltaja/siivooja, määräaikainen työsuhde, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-51-21
 • Ruokapalveluvastaava, varahenkilö, määräaikainen työsuhde, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-50-21
 • Ruokapalveluvastaava, määräaikainen työsuhde, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-53-21
 • Ruokapalveluvastaava, määräaikainen työsuhde, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-52-21
 • Laitoshuoltaja/siivooja, määräaikainen työsuhde, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-54-21

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Palveluliikelaitos, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.