Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 431 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Satakuntaliitto on lähettänyt kaupungille tiedoksi maakuntahallituksen 31.5.2021 kokouksen esityslistan. Esityslista on luettavissa linkistä: https://bit.ly/3ujSwKu

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus siirtyi käsittelemään asiakohtaa § 410.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.