Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 430 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset:

Aluepalopäällikkö, Kaakkois-Satakunta
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Hirvinen Mika, 25.05.2021

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Rakennustarvikkeet, -maalit ja -puutavara, osa 1. Rakennustarvikkeiden hankinta, 19.05.2021
§ 7 Rakennustarvikkeet, -maalit ja -puutavara, osa 2. Rakennusmaalien hankinta, 19.05.2021
§ 8 Rakennustarvikkeet, -maalit ja -puutavara, osa 3. Rakennuspuutavaran hankinta, 19.05.2021

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 73 Nimikkeen muuttaminen, 17.05.2021
§ 74 Neuvottelu KVTES liite 5 varhaiskasvatuspalvelujen palkkahinnoittelun ja koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävien palkkahinnoittelun tehtävien vaativuustasosijoittelusta ja siihen liittyvistä palkkausmuutoksista 1.4.2021 lukien, 17.05.2021
§ 75 Neuvottelu työn vaativuuden arviointijärjestelmään kuuluvien KVTES liite 5 varahaiskasvatuksen asiantuntijatehtävät ja koulun hoito- ja ohjaustyön ammattitehtävät palkkahinnoittelujen mallitehtäväkuvausten käyttöönotosta, 17.05.2021
§ 76 Neuvottelu työn vaativuuden arviointijärjestelmään kuuluvien KVTES liite 2 museopalveluiden palkkahinnoittelu mallitehtäväkuvausten käyttöönotosta, 17.05.2021
§ 77 Neuvottelu KVTES liite 2 museopalveluiden palkkahinnoittelun tehtävien vaativuustasosijoittelusta ja siihen liittyvistä palkkausmuutoksista 1.4.2021 lukien, 17.05.2021
§ 78 Teknisen toimialan toimialajohtajan sijaisuus, 17.05.2021
§ 79 Teknisen toimialan toimialajohtajan sijaisuus, 18.05.2021
§ 80 Nimikkeen muutos, 24.05.2021

Pelastusjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 25 Pelastussukellusautojen korityön hankinta 2021 - hankinnan keskeyttäminen, 24.05.2021
§ 26 Saatavien poistot, Satakunnan pelastuslaitos, 24.05.2021

Toimialajohtaja, tekninen toimiala
§ 31 Maanvuokrahuojennus vuodelle 2021, Eetunaukio Oy, 20.05.2021

Talous- ja hallintojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 93 Oman auton käyttöoikeus, kuntavaalit, 21.05.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.