Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 429 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Sivistyslautakunta 11.05.2021 12.05.2021 17.05.2021
Joukkoliikennejaosto 18.05.2021 20.05.2021 21.05.2021
Tekninen lautakunta 18.05.2021 20.05.2021 21.05.2021
Ympäristöterveysjaosto 20.05.2021 24.05.2021 25.05.2021
Ympäristöterveysjaosto,
salassa pidettävät asiat
20.05.2021 24.05.2021 -
Porin Vesi, liikelaitoksen
johtokunta
26.05.2021 26.05.2021 27.05.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.