Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 458 Karhuseutu ry:n vuosikokous 3.9.2020

PRIDno-2020-4352

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Karhuseutu ry:n vuosikokous pidetään torstaina 3.9.2020 klo 18.00 Harjakankaan kylätalolla, Patsaskuja 7, Noormarkussa. Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksessa mm. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle toimikaudelle, valitaan puheenjohtaja erovuoroisen tilalle ja muut hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle. Kokouskutsun kaikki liitteet ovat nähtävillä osoitteessa www.karhuseutu.fi.

Karhuseudun toimintaa ohjaa hallitus. Siihen kuuluu puheenjohtaja sekä kymmenen varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, jotka kaikki valitsee vuosikokous. Jäsenet valitaan toiminta-alueen kunnista kolmikantaperiaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden kolmasosan jäsenistä tulee edustaa yksittäisiä maaseudun asukkaita/pienyrittäjiä, yhden kolmasosan julkisen tahon ja yhden kolmasosan yhdistysten edustajia. Lisäksi valinnoissa noudatetaan sitä periaatetta, että em. kolmikannan lisäksi hallituksen on edustettava tasapuolisesti Karhuseudun toimialueen kuntia. Näin ollen jokaisesta Karhuseudun toiminta-alueen kunnista on mukana yksi edustaja ja isommista kunnista kaksi. Valinnassa noudatetaan myös tapaa, jossa kuntaliitoskunnat ovat saaneet säilyttää oman edustajansa. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja puheenjohtajan yksi vuosi. Sama henkilö voi toimia hallituksen varsinaisena tai varajäsenenä korkeintaan kuusi perättäistä vuotta.

Nykyisessä hallituksen kokoonpanossa on puheenjohtajan lisäksi Porin ja Ulvilan alueelta kaksi edustajaa ja Eurajoelta (Luvialta), Laviasta, Noormarkusta, Nakkilasta, Harjavallasta ja Kokemäeltä yksi edustaja.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan eikä hänelle valita henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtajaa ei lasketa mukaan kolmikantakiintiöön eikä hänen kotikuntansa vaikuta valintaan.

Tässä vuosikokouksessa erovuoroiset hallituksen varsinaiset - ja varajäsenet ovat mainittuna vuosikokouksen kutsussa ja asialistassa, joka on liitteenä. Erovuoroisten hallituksen varsinaisten jäsenten osalta, jotka edustavat julkista tahoa, Porin kaupungilla ei ole edustajaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa mahdolliset evästyksensä Porin kaupungin edustajalle Karhuseutu ry:n vuosikokoukseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

 

Esteellisyys

  • Raisa Ranta

Kokouskäsittely

Raisa Ranta poistui (palvelussuhdejäävi) esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat