Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 441 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallitus päätti, johtuen Porin kaupungin etätyösuosituksen jatkumisesta 31.12.2020 asti,  että kaupunginhallitus pitää syyskauden 2020 kokouksensa pääsääntöisesti etäkokouksina. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat