Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 462 LISÄPYKÄLÄ: Täyttölupapyyntö, kotihoidon uudet työsuhteet , vanhuspalveluiden kotihoito (lisäpykälä)

PRIDno-2020-4663

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Mäkilä, vanhuspalveluiden päällikkö, pirjo.makila@porinperusturva.fi

Perustelut

Tuottavuusohjelman tavoitteiden ja kotihoidon 24/7 toteuttamiseksi pyydetään täyttölupaa

ulkoisena hakuna vanhuspalveluiden kotihoidon lähi- ja sairaanhoitajien 23 työsuhteeseen.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lisämäärärahan vakanssien täyttämiselle vuodelle 2020.

 

Sairaanhoitajan työsuhteen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan  ammattikorkeakoulututkinto

tai aikaisempi alan opistotasoinen tutkinto sekä terveyden huollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994

mukainen laillistus. Lähihoitajan työsuhteen kelpoisuusvaatimus on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Lisäksi edellytetään Valviran ammatinharjoittamislupa. Tehtävä edellyttää Tartuntatautilain (1227/2016) 48 §

mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä. Tehtävä edellyttää oman auton

käyttömahdollisuutta.

 

Sairaanhoitajan palkkahinnoittelukohta  on  03HOI030 taso B (KVTES), jossa palkka tällä hetkellä on

2500,32€/kk.  Lähihoitajan tehtävä kuuluu hinnoitteluun 04SOS06A tasoon B, jossa tehtäväkohtainen palkka

on 2172,03€/kk. Työaika molemmilla ammattinimikkeillä on 31.8.20 alkaen jaksotyö 38,25h/vko.

.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää kotihoidon uusien työsuhteiden täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asia osalta heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Perusturvalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa

Valmistelija

  • Pirjo Mäkilä, vanhuspalveluiden päällikkö, pirjo.makila@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli täyttöluvat kokouksessaan 27.8.2020 § 147. Asian tarkempi esittely ja käsittely perusturvalautakunnassa käy ilmi asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää edellä mainituille perusturvan työsuhteille täyttöluvat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vanhuspalveluiden johtaja, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat