Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 446 Ostolaskujen hyväksyjien ja varahyväksyjien määrääminen - Konsernipalvelut 1.9.2020 alkaen.

PRIDno-2020-276

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Toimielinten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät.

Laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät on esitetty kustannuspaikoittain. Tähän sisältyy myös energian välitys sekä Porin pelastustoiminnan kustannukset. Lisäksi kaupunginhallituksen ja konsernihallinnon investointien osalta on esitetty laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä vuoden 2020 konsernihallinnon toimialan laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät liitteen mukaisesti

- vahvistaa talousyksikön ja omistajaohjausyksikön päälliköille oikeuden hyväksyä toimialoille kuulumattomia tai rahoitusta koskevia laskuja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Toimielinten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. Vuodelle 2020 laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät on vahvistettu kaupunginhallituksessa 27.1.2020 §51.

1.9.2020 tapahtuvan organisaatiomuutoksen vuoksi tulee päivitetty hyväksyjälista vahvistaa kaupunginhallituksessa.

Laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät on esitetty kustannuspaikoittain. Tähän sisältyy myös energian välitys sekä Porin pelastustoiminnan kustannukset. Lisäksi kaupunginhallituksen ja konsernipalvelujen investointien osalta on esitetty laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä 1.9.2020 alkaen kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernipalvelujen laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät liitteen mukaisesti

- vahvistaa talous- ja hallintojohtajalle ja rahoitusjohtajalle oikeuden hyväksyä toimialoille kuulumattomia tai rahoitusta koskevia laskuja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tarkastustoimi ja Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat