Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 452 Rivitalotontin Reposaari 609-71-41-1 vuokrasopimuksen uusiminen ja Reposaaren rivitalotonttien hinnoittelun vahvistaminen

PRIDno-2020-4188

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi
Iiris Lehti

Perustelut

Rivitalotontti Reposaari 609-71-41-1 on vuokrattu Asunto Oy Kaijankadulle sopimuksella, joka päättyy 31.12.2020. Osoitteessa Kaijankatu 61 sijaitsevan tontin pinta-ala on 1.919 m² ja rakennusoikeus (e=0.35) 671 k-m². Tontin kuluvan vuoden vuokra on 1.017,84 euroa. Vuokrasopimus uusitaan ajaksi 1.1.2021-31.12.2070.

Kaupunginvaltuusto on 29.5.2017 vahvistanut Reposaaren loma-asuntomessuja varten kaavoitetuille pienkerrostalo-/rivitalotonteille yksikköhinnan 60 €/k-m² sidottuna elinkustannusindeksin vuoden 2016 keskilukuun 1913. Vahvistetulla hinnoittelulla messuprojektin aikaista hinnoittelua (80-90 €/k-m²) on laskettu korkeahkon hintatason ja siitä osittain seuranneen vähäisen kysynnän vuoksi. Tonteille ei sittemminkään ole juuri ollut kysyntää. Messutonttien hinnoittelu on poikennut tavanomaisten rivitalotonttien hinnoittelusta muun muassa osittaisen merinäköalan vuoksi. Messutonteille vahvistettua hinnoittelua ei siten tule soveltaa tavanomaisten rivitalotonttien hinnoitteluun.

Rivitalotontin Reposaari 609-71-41-1 nykyisen vuokran yksikköhinta on noin 30,35 €/k-m². Kerrostalotonttien hinnoittelun valmistelun yhteydessä pyydettiin ulkopuolinen arvio myös Reposaaressa tänä vuonna ja vuonna 2022 päättyvän rivitalotontin markkina-arvosta. Newsec Valuation Oy:n arvion perusteella tontin nykyinen vuokra vastaa vyöhykehinnoittelun perusteella kohteen markkina-arvoa. Arvio huomioon ottaen tontin vuokraan ei ole korotuspaineita. Infrajohtaminen esittää, että Reposaaren tavanomaisille rivitalotonteille vahvistetaan yksikköhinta 30,35 €/k-m². Yksikköhinnan perusteella tontin Reposaari 609-71-41-1 vuosivuokraksi elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalle tulee 1.018 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että rivitalotontin Reposaari 609-71-41-1 vuokrasopimus uusitaan edellä esitetyn mukaisesti ja että Reposaaren tavanomaisille rivitalotonteille vahvistetaan yksikköhinnaksi 30,35 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalle.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että edellä mainitun vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.08.2020. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että rivitalotontin Reposaari 609-71-41-1 vuokrasopimus uusitaan edellä esitetyn mukaisesti ja että Reposaaren tavanomaisille rivitalotonteille vahvistetaan yksikköhinnaksi 30,35 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalle.

Kaupunginhallitus päättää, että edellä mainitun vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vuokralainen, kaupunginvaltuusto, infrajohtaminen/maapolitiikka (Huhtamäki, Laine, Pikkusaari, Sankman, Valkonen)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat