Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 456 Virkojen ja toimien täyttöluvat

PRIDno-2020-4385

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020, että vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään vain kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturvalautakunta lähettää perusturvaa koskevat täyttöluvat kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus. Muutos koskee uusia täyttölupahakemuksia, on tullut voimaan välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia  täyttölupia:

Konsernipalvelut:

  • Asiakirjahallinnon suunnittelija, vakinainen työsuhde 1.9.2020 alkaen, talous- ja hallintoyksikkö, PORI-01-19-20
    Tehtävä: asiakirjahallinnon asiantuntijatehtävät

Porin Vesi:

  • Laitosmies, oppisopimus 1.11.2020 alkaen,  Harjakankaan tekopohjavesilaitos,  PORI-08-10-20
    Tehtävä: talousveden tuotannon laitosmiestehtävät

Täyttölupahakemukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

  • Asiakirjahallinnon suunnittelija, vakinainen työsuhde 1.9.2020 alkaen, talous- ja hallintoyksikkö, PORI-01-19-20
  • Laitosmies, oppisopimus 1.11.2020 alkaen,  Harjakankaan tekopohjavesilaitos,  PORI-08-10-20

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä: Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvat siten, että haku suoritetaan ensisijaisesti sisäisellä haulla. 

 

Kokouskäsittely

Mari Kaunistola saapui kokoukseen klo 13.32.

Tiedoksi

HR-yksikkö; talouspäällikkö Tuomas Hatanpää; johtaja Ilkka Mikkola, Porin Vesi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat