Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 444 Visit Pori Oy:n liiketoiminnan siirtäminen osaksi kaupungin toimintaa

PRIDno-2020-4370

Valmistelija

  • Liisa Laurila, liisa.laurila@pori.fi
  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Perustelut

Osana kaupunginvaltuuston hyväksymää konsernihallinnon ja ympäristö- ja lupapalvelut toimialan organisaatiouudistusta päätettiin myös Visit Porin liiketoiminta ja koko henkilöstö siirtää osaksi Porin kaupunkia. Joitakin toimintoja, matkanjärjestäjäpalveluihin liittyvät ja verkkokaupat, jäävät ainakin väliaikaisesti Visit Pori Oy:lle, mutta pääosin liiketoiminta ja koko henkilöstö siirtyy Porin kaupungille 1.9.2020 lukien.

Asiassa on elokuun 2020 aikana käyty yhteistoimintamenettely ja taloushallinto huomioi kaupungin talousarvion siltä osin, kun toiminnot ja henkilöstö siirtyvät suoraan kaupungille.

Esityslistan liitteenä on luonnos liiketoiminnan ja henkilöstön siirtämiseksi Porin kaupungille.

Visit Pori Oy hyväksyy siirron sekä siihen liittyvän sopimuksen omalta osaltaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuuston tekemän organisaatiouudistusta koskevan päätöksen mukaisesti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Visit Porin Oy:n liiketoiminnan ja henkilöstön siirtoa 1.9.2020 lukien koskevan sopimuksen ja oikeuttaa toimialajohtaja Lauri Kilkun allekirjoittamaan sen sekä tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä teknisluonteisia muutoksia.

Kaupunginhallitus hyväksyy ko. liiketoiminnan ja henkilöstön siirtoa koskevat määrärahasiirrot, jotka vaikuttavat elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarvioon vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

elinkeino- ja ympäristötoimiala/ toimialajohtaja Lauri Kilkku, Visit Pori Oy, henkilöstöjohtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat