Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 457 Vuosikokouskutsu/Pori Tutuksi ry.

PRIDno-2020-4607

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Pori Tutuksi ry:n jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen keskiviikkona 2.9.2020 klo 10.00 Porin Suomalaiselle Klubille. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 

Porin kaupungin edustajana yhdistyksen hallituksessa on toiminut tapahtumasuunnittelija Jenni Åman.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus nimeää Porin kaupungin edustajaksi Pori Tutuksi ry:n hallitukseen Jenni Åmanin ja antaa muut mahdolliset evästyksensä yhdistyksen vuosikokoukseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

 

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat