Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 313 Talous- ja henkilöstöraportti tammi-huhtikuu 2019

PRIDno-2019-2696

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Taloustilanne ei ole muuttunut ensimmäisen vuosineljänneksen tilanteesta. Toimialojen antaman ennusteen mukaan kaikki muut toimialat pysyvät edelleen pääosin talousarviossa, mutta perusturva tulee ylittämään omat määrärahansa yli kymmenellä miljoonalla eurolla.Raportin mukaan kaupungin henkilöstömenot ovat vähentyneet  0,9 prosenttia, mutta palvelujen ostot ovat nousset yli kahdeksan prosenttia.  Verotuloennusteen osalta kuntaliitto antoi uuden kuntakohtaisen arvion toukokuussa, mutta se ei juurikaan muuttunut huhtikuussa julkaistusta. Verotulojen toteuma tulee sen mukaan jäämään noin 1,2 miljoonaa euroa talousarviossa asetetusta tavoitteesta. Raportti ei ole verotulojen osalta edelleenkään vertailukelpoinen viime vuoteen verrattuna. Verotilityksissä on kaikkien kuntien osalta ollut koko alkuvuoden isoja ongelmia johtuen tulorekisterin ilmoitusongelmista.

Jos talouden kehityksessä ei tapahdu muutoksia loppuvuoden aikana, kaupungin tulokseksi vuonna 2019 muodostuu noin – 15,6 miljoonaa euroa. Talousarviossa asetettu tavoite on – 4,5 miljoonaa euroa.

Edellä mainitun lisäksi tulosta tulee rasittamaan vielä lomarahojen palautuminen normaalille tasolle vuonna 2020, josta joudutaan tilinpäätöksen 2019 yhteydessä kirjaamaan lomapalkkavelan tason korjauksena tulosvaikutteinen negatiivinen kirjaus.

Kaupunginhallitus on käynnistänyt rakenteellisten uudistusten valmistelun talouden tasapainottamiseksi yhdessä toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksen ja toimialojen yhteisessä seminaarissa 2.-3.5.2019.  Toimialojen esitykset etenevät lautakuntien valmisteluun ja ne huomioidaan vuoden 2020 talousarvion valmistelussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä raportin  tiedoksi. Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat jatkavat talousseminaarissa sovittujen asioiden valmistelua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaikki toimialat ja liikelaitokset

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.