Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 675 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Todettiin, että paikalla myös Hanna Sinisalmi, Simo Korpela ja Juha Kantola. 

Todettiin, että kokouksen sihteerinä toimii Merita Pajunen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.