Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 682 Osallistuminen kahteen kuntatutkimukseen

PRIDno-2021-4279

Valmistelija

  • Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunkia on pyydetty osallistumaan kahteen kuntatutkimukseen alkaneen valtuustokauden aikana.

Toisessa tutkitaan vuorovaikutusta, verkostoja ja strategista päätöksentekoa, tutkijana Marita Lehikoinen ja kohderyhmänä kaupunginvaltuuston puheenjohtajat, kaupunginhallituksen puheenjohtajat sekä kaupungin johtoryhmä. Lehikoinen on pitkän linjan virkamies ja kuntajohdon konsultti. Tutkimuksessa on tiiviisti mukana hallintotieteen emeritusprofessori Risto Harisalo.

Toisessa tutkitaan oppimista poliittiseksi johtajaksi - miten valtuutetut oppivat valtuustokauden aikana, tutkijana Tuuli Tarukannel ja kohderyhmänä kaupunginvaltuusto. Tarukannel on tohtorikoulutettava Tampereen yliopistossa ja tutkimuksen ohjaajana toimii hallintotieteen professori Jari Stenvall.

Erilaisiin valtakunnallisiin ja vertaileviin tutkimuksiin Porin kannattaa osallistua tiedon hankinnan vuoksi. Pori osallistuu melko harvoin erityisesti maksullisiin tutkimuksiin ja tutkimushankkeisiin. Alla luettelo maksullisista tutkimuksista ja tietoa tuottavista hankkeista, joihin Pori on osallistunut vuoden 2021 aikana:

- FCG:n Kestävä kuntatalous -verkostohanke (Konsernipalvelut)

- T-Median Kaupunkien vetovoima ja vaikutus -tutkimus, EK:n Kuntarating sekä suurten kaupunkiseutujen MAL-verkosto (Elinvoima- ja ympäristötoimiala)

- Rapalin Katu- ja viheralueiden kunnossapidon kustannusvertailu KUVE 2021, FCG:n Yhdyskuntatekniset palvelut 2021 -tutkimus sekä Traficomin Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2021-2024 (Tekninen toimiala)

- Goforen LEA - Edistynyt analytiikka lapsiperheiden palveluissa -hanke (Sivistystoimiala ja Perusturvatoimiala)

- NHG:n kotihoidon vertaiskehittämishanke (Perusturvatoimiala)

Asianosaiset kuntatutkimukset eivät aiheuta Porin kaupungille kustannuksia, mutta mainittujen kohderyhmien edustajille ne edellyttävät hieman ajankäyttöä kyselyyn vastaamisessa. Tutkimusten ensimmäiset kyselyt tehdään syksyllä 2021 ja ne toistetaan vuosittain.

Porin kaupunkia pyydettiin myös nimeämään tutkimusten yhteyshenkilö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Pori osallistuu Tampereen yliopiston tohtorikoulutettava Tuuli Tarukanteleen kuntatutkimukseen "Valtuutettujen oppiminen poliittiseksi johtajaksi valtuustokaudella", koska kyseessä on akateeminen opinnäytetyö, jolle yliopisto on osoittanut ohjaajan.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginjohtaja on nimennyt tutkimuksen yhteyshenkilöksi strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäen.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, kaupungin johtoryhmä

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.