Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 693 Porin kotouttamisohjelman 2021-2025 hyväksyminen

PRIDno-2021-3965

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kotouttamisohjelma on ensi kertaa työstetty vuosille 2014 – 2020. Kaupungin johtoryhmä asetti vuoden 2021 alussa työryhmän, jonka tehtävänä oli päivittää kotouttamisohjelmaa vuosille 2021 – 2025. Kotouttamislain mukaan viranomaisten lisäksi kunnan kotouttamisohjelman laadintaan voivat osallistua tarvittavassa laajuudessaan myös eri järjestöjen ja yhteisöjen edustajia. Työryhmä asettamisessa ja sen kokoonpanossa on otettu huomioon, että kyse on kotouttamisohjelman päivittämisestä eli ei kokonaan uuden kotouttamisohjelman laatimisesta. Lisäksi johtoryhmä ohjeisti, että kotouttamisohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja –suunnitelmaa laadittaessa.

Kotouttamisohjelman päivittämiseksi perustettu Koto-työryhmä kokoontui vuoden 2021 aikana yhteensä 3 kertaa. Työryhmä jakaantui pienempiin ”työrukkasryhmiin”, jotka kokoontuivat tämän lisäksi ja konkreettisesti työstivät tekstiä uuteen kotouttamisohjelmaan. Vaikka päävastuu Porin kotouttamisohjelman päivittämisestä olikin perusturvalla, sitä työstettiin vahvasti yhteistyössä mm. kaupungin sivistystoimen, työllisyyden hoidon ja viestinnän sekä usean eri kolmannen sektorin toimijan kanssa. Kotouttamisohjelman laatimiseen osallistui myös kokemusasiantuntija.

Käytännössä kotouttamisohjelman päivittäminen oli laaja projekti, sillä Pori, kuten Suomi muutoinkin, on muuttunut kovasti siitä ajasta, jolloin edellinen kotouttamisohjelma on Porissa laadittu. Tämä käsillä oleva uusi ohjelma sisältää paitsi päivitetyt toimijoiden yhteystiedot, myös uusia avauksia ja palvelujen yhteensovittamista. Erityisesti kotouttamisohjelman Pohdinta-osassa tuodaan esille näitä uusia avauksia.

Porin kaupunki sai päivittämistyön aikana myönteisen rahoituspäätöksen työ- ja elinkeinoministeriöstä maahanmuuttajien info- ja neuvontapisteen perustamisesta. Lisäksi päivittämistyön aikana polkaistiin käyntiin uusi viranomaisista ja kolmannen sektorin toimijoista koostuva Kotoutuminen ja vapaa-aika (KoVa) –verkosto. Voidaan todeta, että kotouttamisohjelman päivittäminen on onnistunut ja se on osoittanut, miten tämäkin palvelu vaatii vahvaa yhteistyötä sekä hyvinvointialueelle siirtyvien että kuntaan jäävien toimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Tulevaisuudessakin kaupunki tarvitsee kumppaneita toteuttamaan kotouttamistyötä.

Maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvien asioiden vastuutaho ja toiminnan järjestäminen on vielä keskeneräinen liittyen hyvinvointialueeseen. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan Koteuttamisohjeman vuosille 2021 - 2025 ja esittää ohjelman hyväksyttäväksi eteenpäin kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli kotouttamisohjelman kokouksessaan 16.9.2021 § 238.

Porin kotouttamisohjelma on ensi kertaa työstetty vuosille 2014 – 2020. Kaupungin johtoryhmä asetti vuoden 2021 alussa työryhmän,​ jonka tehtävänä oli päivittää kotouttamisohjelmaa vuosille 2021 – 2025. Kotouttamislain mukaan viranomaisten lisäksi kunnan kotouttamisohjelman laadintaan voivat osallistua tarvittavassa laajuudessaan myös eri järjestöjen ja yhteisöjen edustajia. Työryhmä asettamisessa ja sen kokoonpanossa on otettu huomioon,​ että kyse on kotouttamisohjelman päivittämisestä eli ei kokonaan uuden kotouttamisohjelman laatimisesta. Lisäksi johtoryhmä ohjeisti,​ että kotouttamisohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja –suunnitelmaa laadittaessa.

Kotouttamisohjelman päivittämiseksi perustettu Koto-​työryhmä kokoontui vuoden 2021 aikana yhteensä 3 kertaa. Työryhmä jakaantui pienempiin ”työrukkasryhmiin”,​ jotka kokoontuivat tämän lisäksi ja konkreettisesti työstivät tekstiä uuteen kotouttamisohjelmaan. Vaikka päävastuu Porin kotouttamisohjelman päivittämisestä olikin perusturvalla,​ sitä työstettiin vahvasti yhteistyössä mm. kaupungin sivistystoimen,​ työllisyyden hoidon ja viestinnän sekä usean eri kolmannen sektorin toimijan kanssa. Kotouttamisohjelman laatimiseen osallistui myös kokemusasiantuntija.

Käytännössä kotouttamisohjelman päivittäminen oli laaja projekti,​ sillä Pori,​ kuten Suomi muutoinkin,​ on muuttunut kovasti siitä ajasta,​ jolloin edellinen kotouttamisohjelma on Porissa laadittu. Tämä käsillä oleva uusi ohjelma sisältää paitsi päivitetyt toimijoiden yhteystiedot,​ myös uusia avauksia ja palvelujen yhteensovittamista. Erityisesti kotouttamisohjelman Pohdinta-​osassa tuodaan esille näitä uusia avauksia.

Porin kaupunki sai päivittämistyön aikana myönteisen rahoituspäätöksen työ-​ ja elinkeinoministeriöstä maahanmuuttajien info-​ ja neuvontapisteen perustamisesta. Lisäksi päivittämistyön aikana polkaistiin käyntiin uusi viranomaisista ja kolmannen sektorin toimijoista koostuva Kotoutuminen ja vapaa-​aika (KoVa) –verkosto. Voidaan todeta,​ että kotouttamisohjelman päivittäminen on onnistunut ja se on osoittanut,​ miten tämäkin palvelu vaatii vahvaa yhteistyötä sekä hyvinvointialueelle siirtyvien että kuntaan jäävien toimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Tulevaisuudessakin kaupunki tarvitsee kumppaneita toteuttamaan kotouttamistyötä.

Maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvien asioiden vastuutaho ja toiminnan järjestäminen on vielä keskeneräinen liittyen hyvinvointialueeseen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Porin kaupungin kotouttamisohjelman vuosille  2021 - 2025. 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.